Chương trình Việt-dã Tâm Linh Mùa Vọng – Tuần IV

0

Mến chào tất cả các vận động viên,

Chúc mừng mọi người đã nỗ lực chạy đến chặng cuối của hành trình VDTL. Cầu mong là mọi người sẽ chạy cho đến cuối đường trong 7 ngày còn lại!  Hy vọng là mọi người tiếp tục chú tâm vào chạy vì có nhiều cám dỗ lắm trong thời gian này, ngay cả cám dỗ của việc tiệc mừng Chúa Giáng Sinh làm cho chúng ta quên mất Chúa qua cầu nguyện.

Xin mọi người xem trong attachment cho bài cầu nguyện trong tuần cuối này: 

Đồng thời, xin gởi kèm một bảng Lượng Giá VDTL (Evaluation).Tất cả những ai đã cầu nguyện theo phương pháp của chương trình này và đã chạy cho đến bây giờ, xin vui lòng điền vào các câu hỏi trong bảng Lượng Giá và gởi về địa chỉ email : duchanhsj@yahoo.com

Cuối cùng, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta sẽ mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Xin gởi đến mọi người và người thân những tâm tình đẹp nhất của ngày lễ. Nguyện xin ân sủng của Chúa tiếp tục tắm gội đời sống mỗi người làm cho cuộc sống cả năm lan tỏa những hương thơm của Chúa, giúp mình dễ gần với mọi người xung quanh hơn.

Bình an nhé!

Fr. Hanh D. Pham, SJ

Comments are closed.

phone-icon