Bàn tiệc Nước Trời

0

Bàn tiệc Nước Trời

Nếu sống là một cử hành, thì ngay bàn tiệc của trần thế là những gì thông thường nhất, Chúa Giêsu đã làm cho bàn tiệc thường ngày ấy trở nên bàn tiệc Nước Trời với nhiều giá trị cơ bản của cuộc sống..

Bàn tiệc Giao hòa:

Để tiến tới một bàn tiệc giao hòa, Chúa Giêsu dạy: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5, 23 – 24).

Giao hòa với nhau là một hành cần thiết để có hiệp thông. Của lễ mỗi người đều quan trọng nhưng cùng dâng lên Chúa thì quan trọng hơn. Tính hiệp thông nói lênđầy đủ ý nghĩa của bàn tiệc. Người Việt Nam thường qua bữa ăn để tỏ tình liên đới, gặp gỡ, chia sẻ, và giao hòa với nhau. Thế nên, khi đã chung bàn ăn, người Việt cũng muốn nói đến tình thân hữu, gắn bó. Ngày nay một số bàn ăn không còn được biểu lộ như thế nữa. Thật đáng tiếc! nhiều bàn ăn từ hiệp thông lại dẫn đến chia rẽ, hận thù. 

Bàn tiệc giao hòa cũng là bàn tiệc Thánh Thể, trong bàn tiệc này, đối với những người không mắc tội trọng, họ cần được đón nhận để chữa lành các tội nhẹ và tăng sinh lực chống trả những cám dỗ của lỗi nặng. Dù đón nhận Chúa vào cư ngụ trong ngôi nhà tâm hồn, chẳng bao giờ con người dám nói là xứng đáng, nhưng chỉ xin Chúa và lòng thương xót của Người đến cư ngụ.

Bàn tiệc niềm vui của con người được cứu độ:

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9, 13)

Tiệc đãi khỏan mừng không theo cách của người đời, Chúa Giêsu đến dự tiệc để chung vui với niềm vui của con người khi được hóan cải. Việc hóan cải không ngừng cũng là lời mời gọi đối với người đón nhận Bí Tích Thánh Thể, Ngài hiện diện cách thực sự cả hồn lẫn xác với thân thể Phục Sinh, Ngài đến nhà chúng ta như xưa đã đến nhà ông Giakêu, Matthêu, những người tội lỗi. Ngài đến để chữa lành, để kêu gọi những người tội lỗi. Chính vì thế, đón nhận Chúa là hóan cải không ngừng, được đổi mới không ngừng. Là bàn tiệc của niềm vui vì con người nhận ra mình được lòng Chúa yêu thương, được sống trong Tình Yêu do lòng khoan dung hải hà của Chúa ban tặng.

Bữa tiệc của những tấm lòng khiêm cung:

“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. (Lc 14 , 7 – 9).

Người ta thường quan trọng chỗ ngồi trong bữa ăn, chỗ ngồi quan trọng vì người ngồi hay người ngồi vì chỗ quan trọng. Đôi khi, phân biệt cũng làm ra những tách biệt, đánh mất giá trị của sự hiện diện, ý nghĩa của bữa tiệc. Sự phân biệt đã tạo ra sự tách biệt nên thường xảy ra những tranh giành “Một miếng giữa làng hơn cả sàng xó bếp”, bữa tiệc trở thành nơi đua nhau vào chỗ danh giá, bàn tiệc trở thành nơi quảng bá sự giàu có của chủ nhân “giàu sang sinh lễ nghĩa”, đánh mất nội dung của những bữa tiệc tình thân, nối kết, chia sẻ với nhau.

“Chúa Giêsu đồng bàn với những kẻ tội lỗi” (Mt 9, 11). Dùng từ ngữ đồng bàn có nghĩa là mang cùng một thân phận, cùng một nỗi niềm, cùng một nỗi đau. Đối với chúa Giêsu là Đấng vô tội mang lấy tội của tội nhân, để tội nhân được chữa lành, tha thứ.

Bữa tiệc khiêm cung Chúa Giêsu muốn làm gương cho mọi người “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” ( 1 Ga 3, 16). Mỗi người tự chết nơi mình một ít khi đến với nhau mời có thể làm nên một bữa tiệc hiệp thông. Đó là nơi chia sẻ tình thân chứ không là nơi để hơn thua với nhau như đã từng làm, từng xảy ra.

Tiệc cưới:

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 12, 15)

Nước Trời được sánh ví như tiệc cưới, trong đó con người được dự vào bàn tiệc “Chiên con” và nhờ đó “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14).

Như vậy, bữa tiệc Nước Trời mà con người được mời gọi tham dự là tham dự vào sự chết – sự sống của Đức Giêsu Kitô – đồng hình đồng dạng với Ngài – Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình theo Chúa. Từ bàn tiệc cưới Nước Trời thiên quốc con người được mời gọi hưởng nếm bàn tiệc Thánh Thể trong Giáo Hội lữ hành để vững bước tiến về thiên quốc.

Bàn tiệc bác ái:

Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14, 12 – 14).

Thực tại, của bàn tiệc Thánh Thể và chiêm ngưỡng Thánh Thể là diễn tiến trong thì hiện tại. Ở bên Chúa, chiêm ngưỡng Chúa hiện diện trong Bí tích thánh Thể, ước muốn mãnh liệt nhất là được Chúa lôi cuốn trong hiện tại, mọi sự đã qua, Chúa đã quên mất, mọi vịệc tương lai sắp tới, tùy thuộc vào Ngài, chỉ có hiện tại, con người đáng được Chúa yêu thương. Chính những giây phút hiện tại này mà mẹ Têrêsa Calcutta đã gặp Chúa trong những người tội lỗi, nơi những con người bị bỏ rơi trong những thân phận thấp hèn. Hiện tại là nhận ra lòng yêu thương của Chúa và chia sẻ tình thương ấy đến cho người khác.

Bàn tiệc cử hành trong Bí tích Thánh Thể mở ra cho con người chiêm ngắm sự cao  cả của Thiên Chúa, để con người cũng sống với nhau bằng tình yêu phó nộp. Sống cuộc đời như một cử hành không ngừng, để tư tưởng, lời nói, việc làm, đều thấy được tầm quan trọng sống với nhiều người và cho nhiều người.  Nhận ra chính mình được Chúa yêu thương để sống yêu thương với người chung quanh là hiện tại hóa bàn tiệc Nước Trời nơi trần thế.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.