Suy niệm với mẹ, ngày 06.6

0

Thứ Bảy, ngày 06.06.2015

Th. Norbertô, gm

 Mc 12,38-44

Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư
ưa dạo quanh,… thích được người ta
chào hỏi ở những nơi công cộng” (Mc 12,38).

Như Mẹ: Ông kinh sư thường thích được ca ngợi, được chào hỏi nơi công cộng. Họ thường sống đạo một cách hình thức ở bên ngoài; nhưng bên trong, họ lại gian tham, coi rẻ con người… Chúa Giêsu đã lên án thái độ đó, và Ngài cũng cảnh báo để các môn đệ khỏi rơi vào thái độ sống đạo hình thức như vậy.

Với Mẹ: Người đời thường thích những gì hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại xem nhẹ những gì trong tâm hồn của mình. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống chân thành cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ chỉ bảo chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.