Suy niệm với Mẹ, ngày 09.6

0

Thứ Ba, ngày 09.06.2015 

Th. Ephrem, pt-tsht

Mt 5,13-16

“Chẳng ai đốt đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu
cho mọi người trong nhà” (Mt 5,15).

Như Mẹ: Ánh sáng là thứ rất cần thiết và hữu dụng cho đời sống hàng ngày. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta là chiếc đèn soi sáng cho người khác. Để đèn chúng ta sáng, trước tiên mỗi người chúng ta cần phải để cho cuộc đời mình ngập tràn ánh sáng của Chúa Kitô. Rồi từ đó, chúng ta mới có thể trở nên chiếc đèn chiếu sáng cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, xin Chúa chiếu toả tình thương diệu kỳ của Chúa trên chúng con, giúp ngọn đèn của cuộc đời chúng con luôn được cháy sáng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc thu góp dầu đèn cho mình bằng những việc tốt lành, thánh thiện và bác ái.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.