Ánh mắt Thiên Chúa – Chúa nhật XXXII thường niên năm B

0

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

ÁNH MẮT THIÊN CHÚA

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.