Các Tu Sĩ Đa-minh: Có sự can đảm để đi ra khỏi chính mình

0

Với một buổi Phụng Vụ trọng thể tại đồi Aventin của Rô-ma vào hôm cuối tuần vừa qua, Dòng Đa-minh đã khai mạc Năm Thánh của mình. Đây là Năm Thánh mừng kỷ niệm ngày thành lập Dòng lần thứ 800. Một trong những sáng kiến của Năm Thánh này chính là một chuỗi cầu nguyện. Và việc cầu nguyện này sẽ được thực hiện tại khoảng 200 Tu Viện Đa-minh Nam Nữ trong suốt cả năm, với sự thay đổi liên tục trong các ý nguyện của Dòng. Trong khi cử hành Năm Thánh, Dòng Đa-minh cũng muốn suy tư về một sự cập nhật hóa đoàn sủng giảng thuyết nguyên thủy của mình. Đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican đã nói về điều đó với Cha Bruno Cadoré – Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Đa-minh.

Năm Thánh của Dòng Đa-minh diễn ra đồng thời với Năm Thánh về Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố. Đối với các Tu Sĩ Đa-minh, việc đi ra khỏi bản thân mình sẽ đứng trong trung tâm điểm của Năm Thánh này: đi ra khỏi chính mình để đi đến với những vùng ven đô, đến với những người đang còn đứng xa Giáo hội. 50 năm sau ngày Công Đồng Vatican II công bố sắc lệnh Perfectae caritatis (Đức Ái Hoàn Hảo) về việc canh tân đổi mới Dòng Tu, sẽ là thời gian được dành để hỗ trợ công cuộc canh tân này.

Việc loan báo Tin Mừng luôn luôn là điều mới mẻ. Nó thay đổi trong bối cảnh của xã hội ngày nay. Người ta phải luôn luôn tái tìm ra những cách thức mới mẻ để chuyển giao Tin Mừng cho con người. Các phương pháp phải được canh tân, chẳng hạn như phương pháp gặp gỡ, phương pháp lắng nghe, phương pháp cảm thông và hiểu biết về điều mà những lời hỗ trợ và an ủi thực sự là gì, cũng như hiểu Lòng Thương Xót có thể được sống như thế nào.”

Thế giới ngày nay đang được đánh dấu bởi những sự thay đổi to lớn. Có những hình thức giao thiệp mới, có những cách thức mới để gắn chặt tình bằng hữu. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi – Cha Tổng Quyền của Dòng Đa-minh cho biết: Sự gặp gỡ với con người và sự lắng nghe lẫn nhau. Thách đố nằm ở chỗ là, tìm ra cho được thời gian và những cách thế trong một thế giới toàn cầu hóa với những nền văn hóa khác biệt, để cùng ngồi lại với nhau cũng như để cùng lắng nghe nhau. “Sự tìm kiếm này chính là cái mà nó đang thúc bách chúng tôi” – Cha Cadoré nói. Ở đây, người ta cũng muốn thể hiện lòng can đảm.

Chúng ta phải chỉ ra lòng can đảm, bằng cách đặc biệt là chúng ta đi đến với những người mà họ đang đứng xa chúng ta. Trước tiên, các Giáo hội và các cộng đoàn của chúng ta có thể tiếp nhận niềm vui của Chúa Ki-tô. Đồng thời chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để mở những cánh cửa ra, để đi ra khỏi chính mình hầu gặp gỡ những người mà họ chưa có Chúa Giê-su Ki-tô trong con tim của họ.”

Không lâu sau khi khai mạc Năm Thánh của Dòng Đa-minh, Năm Thánh về Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố cũng sẽ khai mạc, và cụ thề là khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12 này. Đối với Cha Bề Trên Tổng quyền Dòng Đa-minh thì sự trùng hợp này rất hài hòa với nhau.

Từ khi được thành lập, Dòng Đa-minh vẫn rất thường xuyên nổi bật nhờ vào việc rao giảng về Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương thế giới, Lòng Thương Xót đến từ cung lòng của Ngài. Thiên chúa gặp gỡ thế giới để tái đem lại sinh khí cho nó. Các Tu Sĩ Đa-minh luôn luôn muốn công bố sứ điệp đó. Sự chồng lấn lên nhau của hai Năm Thánh nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng cơ bản của sứ điệp về Lòng Thương Xót đối với chúng ta” – Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa-minh kết luận.

Chuyển ngữ: Đa-minh Thiệu

Theo de.rv 09.11.2015 cz

Comments are closed.