Suy niệm với Mẹ, ngày 9.11

0

Thứ Hai, ngày 09.11.2015

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ – Lễ Kính

Ga 2, 13-22

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân
” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nổi giận với những kẻ biến Đền thờ Giêrusalem thành nơi buôn bán. Người cũng báo trước những bách hại sẽ xảy đến cho những ai theo Người. Và từ nay, cung lòng con người là nơi mà Thiên Chúa muốn đến ngự trị. Ai có tâm hồn trong sạch và kiên trì thi hành lời Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa đoái thương ngự đến như là thượng khách.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con canh tân đời sống, biến đổi bản thân thành đền thờ của Chúa. Xin cho chúng con biết năng dọn tâm hồn sao cho xứng để đón tiếp Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ luôn chú tâm vào việc yêu mến Chúa, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong sứ vụ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.