Suy niệm với Mẹ, ngày 20.01.2016

0

Thứ Tư, ngày 20.01.2016 – Tuần II TN

Mc 3, 1-6

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ,

cứu mạng người hay giết người?” (Mc 3,4)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã thực hiện luật yêu thương vượt trên những quy định hẹp hòi của con người. Chúa thể hiện luật yêu thương đó trong ngày sabát, vì thế mà nhiều người thuộc nhóm Pharisêu đả kích Người. Đứng trước thái độ hẹp hòi của nhóm này, Chúa hỏi họ: “Ngày sabát được cứu mạng người hay giết đi?” Như thế, chúng ta hiểu là Chúa muốn chúng ta cứu mạng người, chứ không phải giết đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều người xung quanh chúng con đang chết cô đơn trong tủi nhục, chỉ vì thiếu yêu thương của những người xung quanh. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con biết cư xử theo luật yêu thương mà Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết thi hành giới răn của Chúa để biết yêu thương và tôn trọng nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.