“Ki-tô hữu đích thực chứ không phải Ki-tô hữu ảo” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày mồng 09.05.2016

0

“Ki-tô hữu đích thực chứ không phải Ki-tô hữu ảo”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày mồng 09.05.2016

47

Thực ra đó là một đoạn Kinh Thánh ý nhị: Trong Bài Đọc I của Thánh Lễ thứ Hai vừa qua, Thánh Phao-lô đã hỏi một số “môn đệ” tại Ê-phê-sô rằng: “Khi anh chị em trở thành các tín hữu, anh chị em đã lãnh nhận Chúa Thánh Thánh Thần chưa?” Và họ trả lời Ngài: “Ngay cả chuyện có Chúa Thánh Thần hay không chúng tôi cũng còn chưa được nghe nói tới, huống chi là lãnh nhận.” Như vậy, trong Ki-tô giáo trước kia, người ta có thể trở thành một “môn đệ” mà chưa hề nghe gì về Chúa Thánh Thần!

Nhưng ngay cả trong thời đại hôm nay, đối với nhiều Ki-tô hữu, Chúa Thánh Thần cũng không đóng một vai trò quan trọng – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Có lẽ những Ki-tô hữu trên đã “học trong sách Giáo Lý rằng, Chúa Thánh Thần thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi” – nhưng sau đó thì quên luôn. Thực ra, nếu không có Chúa Thánh Thần thì cũng sẽ hoàn toàn không có Giáo hội: “Chúa Thánh Thần chính là Đấng thôi thúc Giáo hội, Đấng hoạt động trong Giáo hội, trong con tim chúng ta, Đấng dẫn đưa nhiều Ki-tô hữu khác nhau vào trong sự hiệp nhất. Ngài là Đấng dẫn đưa tất cả tiến về phía trước, mở toang những cánh cửa, và đưa bạn tới chỗ làm chứng cho Chúa Giê-su… Ngài thôi thúc chúng ta ngợi khen Thiên Chúa… Chúa Thánh Thần chính là Đấng ở trong chúng ta và dậy chúng ta nhìn lên Chúa Cha, và thưa với Ngài: Cha ơi! Ngài giải phóng chúng ta khỏi kiếp mồ côi mà tinh thần thế gian đẩy chúng ta tới.”

Chúa Thánh Thần chính là “diễn viên chính của Giáo hội sống động” – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. “Nếu chúng ta không sống điều đó, nếu chúng ta không hiểu gì về sứ mạng này của Chúa Thánh Thần, thì rồi chúng ta sẽ giản lược hóa Đức Tin vào một khoa luân lý hay đạo đức học.” Thực ra vấn đề không hệ tại ở chỗ chu toàn mười Điều Răn “và ngoài ra thì không làm bất cứ điều chi khác”: “Người ta có thể làm điều đó, vì nó chẳng có gì; chỉ tới đây và không đi tiếp nữa… Điều đó dẫn tới lối ngụy biện và một nền luân lý đóng băng.” Đời sống Ki-tô hữu không phải là một khoa “đạo đức học, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su Ki-tô”. Và Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu cho chúng ta có được cuộc gặp gỡ này.

“Nhưng chúng ta có Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta, trong con tim chúng ta như một tù nhân sang trọng: Chúng ta không để cho Ngài thôi thúc chúng ta, không để cho Ngài thúc ép chúng ta. Chúa Thánh Thần có thể đẩy chúng ta vào trong những điều thuộc về Chúa Giê-su, nhưng chỉ có một điều là Ngài không thể: Ki-tô giáo trong phòng. Ngài không biết tới thứ Ki-tô giáo đó. Ngài không thể làm gì với các Ki-tô hữu ảo, Ngài chỉ tạo ra các Ki-tô hữu đích thực, Ngài phát xuất từ sự sống đích thực… Ngài là một tù nhân lớn của con tim chúng ta. Chúng ta nói rằng: ´Ngài là Ngôi thứ Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi`, nhưng không đứng lỳ ra đó…”

Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người đang tham dự Thánh Lễ hãy dành tuần này để suy nghĩ một cách đặc biệt “về Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình”. Liệu có phải là chúng ta sợ hãi trước việc Ngài đang đẩy chúng ta về phía trước hay không? Sự can đảm của chúng ta để đi ra khỏi chính mình và để gặp gỡ Chúa Giê-su, đang ở đâu rồi? Và sự kiên định của chúng ta trong các cơn thử thác đang như thế nào? Vì ngay cả sự kiên tâm cũng sẽ được ban cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần.

“Trong tuần này, tức tuần chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận xem: Liệu chúng ta có thực sự tin vào Ngài không, hay Chúa Thánh Thần chỉ là một từ ngữ đối với tôi? Và chúng ta có cố gắng nói và thưa chuyện với Ngài: ´Con biết rằng Chúa đang ở trong con tim của con, Chúa cũng đang ở trong con tim của Giáo hội, Chúa mang Giáo hội tiến về phía trước, Chúa tạo ra sự hiệp nhất giữa tất cả chúng con…` không? Tất cả những điều đó nói với Ngài và cầu xin ơn để học – nhưng trong thực tế, trong cuộc sống của tôi -, Ngài đang làm cái gì. Hãy cầu xin cho được ơn ngoan ngùy đối với Ngài. Trở nên ngoan hiền đối với Chúa Thánh Thần. Trong tuần này chúng ta hãy cố gắng thực hiện những việc sau đây: Chúng ta hãy nhớ tới Chúa Thánh Thần và hãy thưa chuyện với Ngài!”

Theo de.rv 09.05.2016 sk
Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.