Suy niệm với Mẹ, ngày 23.5.2016

0

Thứ Hai, ngày 23.5.2016 – Tuần VIII TN

Mc 10, 17-27

“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo” (Mc 10,21).

Như Mẹ: Để được hưởng Nước Trời thì ngoài những gì đã làm vì luật dạy, Chúa Giêsu còn mời gọi ta phải từ khước những cái làm ta vướng bận như của cải vật chất. Nếu chúng ta thực sự tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi sự chúng ta có đều bởi Chúa mà ra. Như thế, Chúa mời gọi chúng ta sống tín thác vào Ngài, đặt Ngài trên mọi sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường bám víu lấy những gì là tạm bợ ở đời này như tiền của, danh vọng và địa vị để sống hưởng thụ, mà quên đi việc tìm kiếm Nước Chúa. Xin cho chúng con tha thiết tìm kiếm Nước Trời trong khi còn lam lũ kiếm sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy,
xin Mẹ giúp chúng con luôn biết hướng tâm hồn tìm kiếm những giá trị thiêng liêng.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.