Suy niệm với Mẹ, ngày 30.4.2016

0

Thứ Bảy, ngày 30.4.2016 – Tuần V PS

Ga 15, 18-21

“Anh em không thuộc về thế gian” (Ga 15,19b).

Như Mẹ: Thế gian mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là thế giới giả trá, thế giới của tối tăm và tội lỗi. Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ, và tách họ khỏi thế gian. Các tông đồ ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Ai thuộc về Chúa Giêsu thì thuộc về ánh sáng. Ai ở trong ánh sáng thì sẽ thấy Chúa là Đấng chân thật.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, sống trong một thế giới bị tục hóa, chúng con rất dễ bị lây nhiễm bởi những sự phù phiếm của nó. Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ của thế gian, xin cho chúng con biết thoát khỏi những điều ô nhơ tục luỵ của cõi đời này, để biết sống theo những giá trị của Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ gìn giữ chúng con, để chúng con luôn thuộc về Chúa, sống đẹp ý Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.