Suy niệm với Mẹ, ngày 4.5.2016

0

Thứ Tư, ngày 4.5.2016 – Tuần VI PS

Ga 16, 12-15

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Như Mẹ: Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu nhấn mạnh cho các môn đệ biết vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là tác nhân chính trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhờ tác động của Thần Khí, các môn đệ trở thành những người hiểu biết sự thật toàn vẹn và can đảm làm chứng cho sự thật ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha, còn chúng con thì đang ở nơi trần gian đầy giả dối và bất công. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người hướng dẫn chúng con sống theo sự thật.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ đã sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ dạy bảo chúng con biết sống trong ánh sáng của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.