Thơ: Điều mong ước…!

0

ĐIỀU MONG ƯỚC…!
   (Ga.14,27-31a)

Có hai điều người ta mong ước,
Nhưng không dễ nắm được trong tay!
BÌNH AN- SỨC KHOẺ quý thay,
Ta cần phân biệt điều này trước tiên.
BÌNH AN mà thành viên bất động?
Chẳng làm gì xây dựng ích chung?
BÌNH AN vắng bóng đột xung?
Mà trong cuộc sống dửng dưng lạ lùng!
BÌNH AN mà chúng ta mong ước!
Đặt nền trên tin tưởng yêu thương!
Khoan dung – nhân ái- khiêm nhường!
BÌNH AN của Chúa – nẻo đường ta đi!
Còn sức khoẻ lấy chi đảm bảo?
Sam-son kia mạnh bạo ra mềm,
Ở đời SỨC KHOẺ là tiên!
Hãy lo xây dựng BÌNH YÊN cõi trời!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.