“Các Ki-tô hữu không phải là những người của ngày hôm qua, nhưng là của ngày kia” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.09.2016

0

“Các Ki-tô hữu không phải là những người của ngày hôm qua, nhưng là của ngày kia”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.09.2016

n27

Các Ki-tô hữu không phải là những người của ngày hôm qua, nhưng trái lại, họ là những người của ngày kia. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã dựa vào Bài Đọc I được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Thách đố hệ tại ở chỗ nhận thức và chạm tới được sự phục sinh về thân xác của Chúa Ki-tô.

Lô-gích của ngày hôm qua thì đơn giản, và lô-gích của ngày hôm nay và của ngày mai thì cũng đơn giản không kém: Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhưng lô-gích của ngày kia thì mới khó. Và đó là điều mà Thánh Phao-lô muốn công bố với các tín hữu ngày xưa cũng như với chúng ta ngày nay: Lô-gích của ngày kia. Vậy nó là thế nào? Thưa, đó là sự phục sinh. Chúa Ki-tô đã phục sinh. Và thực ra, không phải như một tinh thần… Một tinh thần thì không có thân xác, không có xương cốt. Lô-gích của ngày kia là lô-gích của mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm trở thành xác phàm.”

Sau cuộc phục sinh của mình, Chúa Giê-su đã tỏ mình ra, đã để cho người ta đụng chạm tới Ngài, và đã cùng ăn cùng uống với các môn đệ. Nhưng sự phục sinh nơi thân xác của Chúa Ki-tô là điều khó nhận thức, khó hiểu. “Chúng ta sợ hãi trước thân xác” – Đức Thánh Cha nói. “Đó là tà giáo” mà Thánh Gio-an đã kết án: Ai nói rằng, Lời Chúa không trở thành xác phàm, thì đó là kẻ phản Ki-tô.

Thật là đơn giản khi việc thực hành đời sống thiêng liêng là điều hiển nhiên… Nhưng ngụp lặn sâu vào trong tính hợp pháp của thân xác Chúa Ki-tô là điều rất khó. Và đó là lô-gích của ngày kia: giống hệt như Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ phục sinh với thân xác của chúng ta.”

Ngay cả các Ki-tô hữu tiên khởi cũng đã từng thắc mắc, Chúa Giê-su đã phục sinh như thế nào? – Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Gốc rễ sâu thẳm của những công việc thuộc về Đức Thương Người nằm trong niềm tin vào sự phục sinh của thân xác, vì có một sự liên kết không đổi dời ở đó. Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta sẽ được biến đổi với thân thể và xác thịt của mình.

Đó là một dấu chỉ của sự trưởng thành, để hiểu được lô-gích của quá khứ và của hiện tại, của hôm qua và của hôm nay. Đó cũng là một dấu chỉ của sự trưởng thành để cố gắng nhận thức về lô-gích của ngày mai và của tương lai với sự thận trọng, sau sự biến đổi, khi Ngài đến và tất cả chúng ta sẽ được biến đổi, để chúng ta ở bên Ngài luôn mãi trên Thiên Đàng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết tin tưởng vào sự biến đổi đó.”

Theo de.rv 16.09.2016 cz

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.