Công bố Chúa Giê-su bằng những việc làm hơn là bằng những lời nói – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.09.2016

0

Công bố Chúa Giê-su bằng những việc làm hơn là bằng những lời nói
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 09.09.2016

108

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, qua bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi các tín hữu đừng giản lược hóa việc loan báo Tin Mừng vào một nhiệm vụ có tính chức năng, nhưng hãy làm chứng cho Chúa Ki-tô bằng đời sống Ki-tô hữu gương mẫu. Việc loan báo Tin Mừng không phải là một cuộc đi dạo. Người ta phải phòng ngừa bản thân trước chủ nghĩa níu kéo người khác theo đạo, có nghĩa là “tuyển dụng bằng cách cưỡng bức”.

Sợi chỉ đỏ trong bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha là câu hỏi: người ta nên loan báo Tin Mừng như thế nào? Dựa vào Bài Đọc I trong ngày được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Corintô (1Cor 9,16-19.22b-27), Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, việc loan báo Tin Mừng không đơn giản chỉ là một chức năng dễ dàng, như – tiếc rằng – nhiều người Ki-tô hữu ngày nay, kể cả Giáo dân lẫn Linh mục, đều đang nghĩ.

Đó là một sự huênh hoang khoác lác. Tin Mừng bị giản lược hóa vào một nghĩa vụ hay vào một sự khoe khoang. Có người nói rằng: tôi đi loan báo Tin Mừng, và tôi đã đưa rất nhiều người vào trong Giáo hội. Chủ nghĩa níu kéo người khác theo đạo cũng là một sự khoe khoang khoác lác, và như thế là điều không được phép. Đó là điều mà Thánh Phao-lô nói ở đây. Ngài không làm điều đó để khoe khoang, nhưng vì điều đó phải được thực hiện. Bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng đều có bổn phận loan báo danh thánh Chúa Giê-su, nhưng thực hiện điều này với con tim.”

Phong cách loan báo Tin Mừng hệ tại ở chỗ đi đến với người khác và chia sẻ cuộc sống với họ. Công việc ấy trước tiên hệ tại ở chỗ, cùng với những người khác đi trên con đường Đức Tin cũng như lớn lên trên con đường ấy. Trong một bữa ăn tại Đại Hội Giới Trẻ ở Cracow, có một bạn trẻ đã hỏi Đức Thánh Cha rằng, người ta nên nói gì với một người vô thần?

Đó là một câu hỏi tuyệt vời! Tất cả chúng ta đều quen biết những con người đã rời xa Giáo hội. Chúng ta nên nói gì với họ? Cha đã trả lời điều đó cho một bạn trẻ bằng những lời sau đây: Trước tiên là lắng nghe, và sau cùng, điều mà bạn phải thực hiện là nói với họ về một điều chi đó! Hãy bắt đầu làm một điều chi đó, và người vô thần ấy sẽ bắt đầu đặt ra cho bạn những câu hỏi, và khi người ấy hỏi thì bạn hãy trả lời: Loan báo Tin Mừng có nghĩa là làm chứng. Tôi sống theo cách này vì tôi tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Tôi khơi lên trong bạn sự tò mò ấy. Chúng ta làm điều đó vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, và chúng ta công bố Ngài, nhưng thực ra không phải chỉ bằng những lời nói suông – dẫu sao thì cũng nên thực hiện điều đó với những lời nói – nhưng trước tiên là bằng cuộc sống.”

Người ta thực hiện việc làm chứng này một cách “miễn phí”, có nghĩa là không mong chờ sự đền ơn đáp nghĩa – Đức Thánh Cha bổ sung. Vì bất cứ người tín hữu nào cũng đều đã nhận được Tin Mừng một cách nhưng không. Người ta không thể mua được sự tốt lành, ơn cứu độ và Tình Yêu của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha quả quyết. Vị Thánh mà Giáo hội kính nhớ trong ngày là Thánh Phê-rô Claver. Ngài chính là một gương sáng – Đức Thánh Cha giải thích.

Vị Thánh này đã không thực hiện cuộc đi dạo, nhưng thay vào đó, Ngài đã loan báo Tin Mừng. Ngài đã không giản lược việc loan báo Tin Mừng vào với việc phải chu toàn một nhiệm vụ, và Ngài cũng không phải là môn sinh của chủ thuyết níu kéo người khác theo đạo. Ngài đã công bố Chúa Giê-su bằng những việc làm của mình. Ngài đã nói chuyện với những người nô lệ cũng như đã sống giữa họ, và Ngài sống như họ! Trong Giáo hội, chúng ta đang có rất nhiều những mẫu gương như thế! Có rất nhiều người đã từ bỏ mạng sống mình để loan báo Chúa Giê-su Ki-tô. Ngay cả chúng ta – thưa anh chị em thân mến – chúng ta cũng có bổn phận phải loan báo Tin Mừng. Nếu cứ đi gõ cửa từng nhà một, từ nhà này sang nhà khác, và hô lên, Chúa Ki-tô đã phục sinh, thì thật là không được! Nhưng nếu sống Đức Tin và nói về Đức Tin với tất cả sự dịu hiền, với tất cả Tình Yêu mà không hề trông mong sự đền ơn đáp nghĩa, thì đó là điều rất được khuyến khích. Tiếp tục trao đi một cách nhưng không những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi một cách nhưng không, đó là điều rất nên làm! Và đó cũng có nghĩa là loan báo Tin Mừng.

Theo de.rv 09.09.2016 mg)

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.