Lịch làm việc của Đức Thánh Cha trong tuần XXIII TN

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha trong tuần XXIII TN

82

Thứ Hai ngày mồng 05 tháng 09, một Thánh Lễ Tạ Ơn sau cuộc Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa Calcutta sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự Thánh Lễ này.

Từ thứ Tư ngày mồng 07 tháng 09 tới thứ Sáu ngày mồng 09 tháng 09, một cuộc hội ngộ của các Giáo Sư và các nhà khoa học sẽ diễn ra tại Vatican trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Sáng thứ Tư ngày mồng 07 tháng 09, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung nhân dịp mỗi thứ Tư hằng tuần. Cuốc tiếp kiến này sẽ bắt đầu từ lúc 09g00 tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Từ thứ Năm ngày mồng 08 tháng 09, Đức Thánh Cha sẽ lại tái cử hành các Thánh Lễ ngày thường vào mỗi buổi sáng sớm tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tới quý vị những lời chia sẻ của chính Đức Thánh Cha trong những Thánh Lễ ngày thường đó.

Thứ Sáu ngày mồng 09 tháng 09, Tòa Thánh sẽ công bố một cuốn sách mới về Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI. Nội dung chính của cuốn sách này là cuộc phỏng vấn của Peter Seewald với Đức Nguyên Giáo Hoàng.

Thứ Bảy ngày mồng 10 tháng 09, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung ngoại thường nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót. Buổi tiếp kiến này sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô, bắt đầu từ 09g00.

Chúa Nhật XXIV TN ngày 11 tháng 09, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ lại chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung với các tín hữu và khách hành hương. Giờ kinh này sẽ diễn ra vào đúng 12g00 tại quảng trường Thánh Phê-rô với sự xuất hiện của Đức Thánh Cha nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài.

Theo de.rv 04.09.2016 mg

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.