Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 19.9.2016

0

Thứ Hai, ngày 19.9.2016 – Tuần XXV TN, NĂM C
Lc 8, 16-18

“Đặt đèn trên đế, để những ai đi vào đều thấy sự sáng” (Lc 8,16)

Như Mẹ: Ánh sáng là một trong những thứ rất cần thiết cho sự sống của mọi loài trong vũ trụ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng tha thiết kêu gọi chúng ta hãy trở thành ánh sáng, không chỉ chiếu sáng cho một mình mà thôi, nhưng còn phải đem ánh sáng của mình chiếu tỏa khắp mọi nơi và chiếu soi cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa đã chiếu giãi ánh sáng Chúa trên chúng con. Chúa đã dạy chúng con nên ánh sáng cho trần gian, xin cho công việc chúng con làm được đẹp lòng Chúa, và nhờ đó, mọi người sẽ ngợi khen Cha trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết sống chu toàn bổn phận người Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.