Thơ: Hãy Sống Cho Ra Sống

0

79

Hãy vươn lên mà sống
Cho dù đời bất công
Đi qua mùa bão giông
Rồi trời cũng sẽ sáng

Sẽ sống theo năm tháng
Được gì ngoài giàu sang
Nhận lãnh vườn địa đàng
Lại ăn năn đền tội !!!

Giàu sang đâu có lỗi
mơ ước thế thôi
Bởi sống đời nổi trôi
Chúng ta phải thận trọng

Ta đừng như cái bóng
Biết thẳng chẳng biết cong
Cho dù có hoài mong
Đi đâu cũng thấm mệt

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.