Chúa là Ðấng trung tín, Ngài sẽ làm cho anh em kiên vững và gìn giữ khỏi kẻ dữ

0

Chúa nhật XXXII Thường Niên Năm C (06.11.2016)

Suy niệm: 2 Tx 2,16-3,5

Chúa là Ðấng trung tín, Ngài sẽ làm cho anh em kiên vững và gìn giữ khỏi kẻ dữ(2 Tx 3,3)

giöõ gìn khoûi keûdöõ

Trong câu chuyện của Cain và Abel, trước khi Cain thực hiện kế hoạch của anh ta để giết em trai, Thiên Chúa đã cảnh cáo anh ta đừng để cho điều ác này làm chủ mình (x. St 4,7). Cain đã không từ bỏ cám dỗ này. Thiên Chúa ở ngay đó, sẵn sàng giúp đỡ anh và tăng sức mạnh cho anh. Nhưng buồn thay, chúng ta biết điều gì đã xảy ra.

Khi chúng suy nghĩ về tội, chúng ta thường nghĩ đến những tội cá nhân của chúng ta. Chúng ta thường không nghĩ đến những cám dỗ phạm tội ở phía sau những sự lựa chọn của chúng ta. Cám dỗ là một dụng cụ rất hiệu quả mà ma quỷ dùng để chống lại chúng ta nên chúng ta cần chiến đấu để chống lại nó.

Đôi khi cám dỗ có thể như một trận đòn giáng xuống chúng ta làm chúng ta phải tùng phục. Thông thường, ma quỷ như một kẻ thì thầm nói dối chúng ta. Hắn cám dỗ chúng ta bằng cách nói với chúng ta rằng chẳng có gì là sai trái khi vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta mở lòng mình ra với những đề nghị tội lỗi này, ma quỷ sẽ gây tác động thúc chúng ta phạm tội.

Mặt khác, Satan còn sử dụng một kỹ thuật tinh vi hơn nhiều. Nó bảo chúng ta rằng chúng ta có quá nhiều việc để làm, quá nhiều nhiệm vụ phải chu toàn, và có quá nhiều trách nhiệm quan trọng. Cuối ngày sống, chúng ta quá mệt mỏi hoặc quá quẫn trí và không còn thời gian ở bên Chúa. Do đó, ngay cả khi không biết điều đó, chúng ta đã trở nên yếu nhược về tâm linh. Sự đề phòng của chúng ta trở nên lỏng lẻo và chúng ta dễ dàng bị tấn công trước những cám dỗ của ma quỷ.

Tuy nhiên chúng ta là một thụ tạo mới trong Chúa Kitô! Chúng ta không được để mình sa chước cám dỗ. Chúng ta không được đi theo những bước chân của Cain. Bí quyết chính là cầu nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh tinh thần để giúp chúng ta nói không với cám dỗ. Ngài là một Thiên Chúa khoan dung và Ngài sẽ ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để chúng ta kiên vững.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không dành thời gian cho Chúa Giêsu và cầu xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh siêu phàm.

“Lạy Chúa, con cần Chúa hôm nay. Xin hãy đến và tăng thêm sức mạnh cho con để con chống lại cám dỗ”.

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.