Hãy tỉnh thức! … Hãy sẵn sàng – Suy niệm CN I Mùa Vọng, năm A

0

Chúa Nhật I Mùa Vọng (27.11.2016)
CN I MV

Hãy tỉnh thức! … Hãy sẵn sàng (Mt 24, 42-44)

Hôm nay đánh dấu khởi đầu Mùa Vọng. Lịch sử nói cho chúng ta rằng Mùa Vọng đã được cử hành từ khoảng thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Ban đầu, Mùa Vọng được xem như một thời gian của sự chuẩn bị, cả các tín hữu mới được rửa tội cũng như các Kitô hữu đều mong đợi sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu. Khi thời gian tiếp diễn, việc nhấn mạnh đến sự Trở lại Lần Thứ Hai và lễ rửa tội vẫn được duy trì, và sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu như một trẻ thơ lớn lên cùng với thời gian được nhấn mạnh cách đặc biệt.

Hôm nay, dường như Mùa Vọng được cử hành cho sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu hơn là việc mong chờ lần Đến Thứ Hai của Ngài. Tuy nhiên, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh và để “làm mới lại lòng khát khao nồng cháy của chúng ta về sự trở lại lần thứ hai (của Chúa Giêsu)” (GLHTCG, số 524).

Vì thế với cả hai mục đích vừa cử hành vừa mong chờ trong tâm trí, Mùa Vọng đã trở nên một mùa hy vọng – hy vọng rằng trẻ sinh ra ở Belem sẽ trở lại một ngày nào đó và sẽ mở ra vương quốc của Thiên Chúa.

Niềm hy vọng là điều giúp chúng ta bước ra và tin vào những gì chúng ta không thể thấy. Hy vọng là ân huệ của Thiên Chúa để chấp nhận rằng có một mầu nhiệm chắc chắn quan trọng liên quan đến niềm tin của chúng ta và chúng ta phải vững tin rằng Thiên Chúa có thể làm việc trong cuộc sống của chúng ta.

Đây không phải là một niềm hy vọng mù lòa, và nó không phải là một mầu nhiệm không thể xảy ra mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Giữa tất cả mầu nhiệm của đức tin của chúng ta, chúng ta vẫn có thể tin và hiểu rằng Con Thiên Chúa đến vào Lễ Giáng Sinh để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta đã phạm và đổ đầy Thánh Thần của Ngài vào lòng chúng ta.

Vì thế chuẩn bị cho bốn tuần lễ tới, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn – trước hết, cho Lễ Giáng Sinh và thứ hai cho sự trở lại của Chúa Giêsu trong ving quang. Và chúng ta hãy để cho mình được đổ đầy sự tin tưởng và niềm hy vọng. Hãy để chúng ta nói với Chúa Giêsu rằng: “Thế giới nay không phải ngôi nhà vĩnh cửu của con. Con mong ước nhà trên trời. Con ao ước được ở với Chúa mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”.

Ôi Đấng Emmanuel, xin hãy đến, xin hãy đến”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.