Thơ: Trông đợi

0

177

Con trông đợi Chúa Chúa ơi,
Như người lính gác mong trời hừng đông.
Bao năm mòn mỏi đợi trông,
Chúa là Ánh Sáng- Vầng Hồng- Thái Dương.
Con trông đợi Chúa dẫn đường,
Cho con đến với tình thương nhiệm màu.
Con nay đứng thẳng ngẩng đầu,
Đón ơn giải thoát đến hầu cứu con.
Cho con kiên vững sắt son,
Hiền hoà quảng đại tâm hồn thảnh thơi.
Con trông đợi Chúa cứu đời,
Thoát vòng tội lỗi cứu người lầm than.
Con trông đợi Chúa ủi an,
Xin mau cứu độ, xin ban phúc lành.
Chúng con đang phải đấu tranh,
Điều thiện, điều ác, dữ lành thiệt hơn!
Con trông đợi Chúa xuống ơn,
Cho toàn thế giới qua cơn lốc tiền,
Con trông đợi Chúa nhân hiền,
Cho đoàn dân Chúa vững bền Đức Tin.

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.