Bài hát: Tiến Sĩ Thiên Thần – Thánh Tôma Aquinas

0

TIẾN SĨ THIÊN THẦN
(Thánh Tôma Aquinô, 1225–1274, lễ ngày 28-1) 

  
 
 

Comments are closed.