Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 31/8 đến 6 /9

0

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico
trên Twitter 31 tháng Tám đến 6 tháng Chín

pasted image 0

31 tháng Tám: Nếu anh chị em chú ý vào tâm hồn, anh chị em sẽ thấy mình rất gần gũi với Thiên Chúa và với tha nhân.

1 tháng Chín: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chiêm ngắm Người trong vẻ đẹp của tạo vật và đánh thức lòng tri ân và ý thức trách nhiệm của chúng con.

2 tháng Chín: Chúa Giê-su luôn ở đó với một trái tim rộng mở. Người trải rộng lòng thương xót trong Trái tim của Người ra cho mọi người. Người tha thứ, ôm ẵm lấy, và thấu hiểu.

3 tháng Chín: Điều quan trọng là nhận biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết dường nào, hơn là chúng ta yêu mến Người bao nhiêu.

4 tháng Chín: Chúa Giê-su hiện diện nơi quá nhiều những người anh em chị em của chúng ta đang chịu đau khổ hôm nay cũng như Người xưa kia.

5 tháng Chín: Cũng như Mẹ Teresa, nguyện xin chúng ta biết mở ra những cơ hội của niềm vui và hy vọng cho nhiều người đang ngã lòng và cần sự thấu hiểu và lòng nhân ái.

6 tháng Chín: Các bạn thân mến, xin cầu nguyện cho tôi và cho toàn thể người dân Columbia, nơi tôi sẽ đến trong một hành trình hòa giải và hòa bình.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/09/2017]

Comments are closed.