Thơ: Đua

0

ĐUA

Kim đồng hồ cứ lòng vòng
Chạy hoài, chạy mãi, đừng hòng thoát ra!
Con người cũng cứ lắng lo
Từng vòng khổ lụy, giấc mơ chẳng tròn!
Vòng đời xoay mãi trăm năm
Khổ dài, khổ ngắn như kim đồng hồ
Đừng mong thoát khổ mà chi
Cố xoay trong khoảng Giêsu. Được rồi!
Vòng đua phải cố tới nơi
Trước – sau cũng được, người ơi, vững lòng!

TRẦM THIÊN THU
Chiều Chúa Nhật, 3-9-2017

Comments are closed.