Tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa… – Suy niệm CN XXII TN, năm A

0

Chúa nhật Thường niên XXII, 03.9.2017
Suy niệm: Mt 16,21-27

la ban 2

“Tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa…” (Mt 16,23)

Tội nghiệp cho Phêrô! Ông vừa mới tuyên xưng rằng Đức Giêsu là “Đấng Messiah, Con Thiên Chúa hằng sống” và Đức Giêsu vừa mới chúc mừng vì ông có cái nhìn sâu sắc (Mt 16,16). Chắc chắn Phêrô đã phấn chấn lắm. Nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu đã quở mắng ông với những lời cứng cỏi vì ông đã ngăn cản ngài vác thập giá. “Satan, hãy lùi lại đàng sau Thầy”, Ngài nói. “Tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Bạn có thể tưởng tượng Phêrô hẳn phải cảm thấy thất vọng biết chừng nào?

Điều gì đã làm cho Đức Giêsu thay đổi giọng nói nhanh như thế? Cả hai trường hợp, Phêrô chỉ có ý tốt. Cả hai trường hợp, ông đều cố gắng làm điều đúng. Điều gì đã xảy ra?

Câu truyện này nói cho chúng ta rằng tâm trí chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa lúc này và bởi ma quỷ ngay sau đó, và chúng ta không thể nói sự khác biệt. Câu chuyện nói chúng ta rằng chúng ta cần học lý biết cách suy luận, hoặc cách suy nghĩ thế nào “như Thiên Chúa làm”, nếu chúng ta muốn thấy cuộc sống tinh thần của chúng ta lớn lên (x. Mt 16,23).

Có thể Phêrô đã phản ánh hai sự kiện này. Ông hẳn đã phải hỏi “Tại sao Thầy Giêsu khen ngợi mình ở điểm này nhưng lại khiển trách mình ở điểm kia?” Chắc hẳn ông đã xin Đức Giêsu giúp ông. Càng ngày Phêrô càng học hỏi nhiều hơn về cách Thiên Chúa suy nghĩ. Càng ngày ông càng có khả năng để hiểu ý định của Thiên Chúa và có thể sống một cuộc sống phản ánh kế hoạch của Thiên Chúa. Chẳng vậy mà Phêrô đã trở thành một trong những người khôn ngoan nhất và là một trong những thành viên tận tụy nhất của Giáo Hội tiên khởi?

Đây là một cách thức rất tốt để làm sắc bén khả năng suy luận trong đức tin của bạn. Mỗi ngày, hãy lấy một tình huống và hỏi “Lạy Chúa Giêsu, trong tình huống này Chúa sẽ làm gì?” Lời cầu nguyện đơn sơ này có thể mở cửa cho ân sủng của Thiên Chúa và thay đổi cách bạn suy nghĩ. Thánh Kinh hứa hẹn rằng bạn có thể “được biến đổi bằng cách làm mới tâm trí bạn” (Rm 12,2). Theo thời gian, sự kiên nhẫn và nhờ thực hành, bạn có thể đi đến sự phân định điều gì là “tốt, hài lòng và hoàn hảo” trong mọi hoàn cảnh (x. Rm 12,2).

“Lạy Chúa, xin hãy khai sáng tâm trí con. Xin hãy dạy con biết suy nghĩ như Chúa suy nghĩ”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.