Thơ: Đóa Mai Côi

0

177

Mai Côi đẹp bốn sắc màu
Vui, Thương, Mừng, Sáng sớm chiều lung linh
Nở tươi từ lúc bình minh
Hoàng hôn vẫn rực rỡ tình Mai Côi
Sao Mai Mẹ sáng soi đời
Đưa đường dẫn lối cho ai lữ hành
Bước đời lắm nỗi chông chênh
Hàng ngày con hái Hoa Kinh Kính Mừng
Con xin kết chuỗi yêu thương
Làm thành những bậc thiêng liêng về Trời
Bậc Thương, bậc Sáng, bậc Vui
Nối nhau để dẫn đến nơi bậc Mừng
Mai Côi tươi đẹp vô cùng
Kính dâng Thánh Mẫu trọn lòng thành con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-10-2017

Comments are closed.