Thơ: Vá đời

0

173

VÁ ĐỜI

Lặng ngồi vá lại áo đời
Bởi bao vết rách tả tơi lắm đường
Vết gian khổ, vết gió sương
Vết lo lắng, vết ngả nghiêng nhọc nhằn
Vết ngang trái, vết lỗi lầm
Ngược xuôi buổi sáng, bần thần buổi khuya
Áo đời nhen nhúm, te tua
Màu yêu nhòa nhạt vì chưa đủ tình
Màu sai sót bạc thất kinh
Vá đi vá lại chẳng lành như xưa
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban cho cuộn chỉ thứ tha, lạy Ngài!
Để con vá áo đời này
Sẵn sàng dự tiệc cưới Ngài mời con
Tay con bám áo Mẹ Hiền
Xin thương dẫn bước con trên đường đời
Áo con dẫu chẳng màu tươi
Nhưng tin Tình Chúa đời đời xót thương

TRẦM THIÊN THU
Sáng 16-10-2017

Comments are closed.