Thơ: Các Thánh Anh Hài

0

CÁC THÁNH ANH HÀI

Bạo chúa Hê-rô-đê
Nghe thấy tin đồn lạ
Về hài nhi bé nhỏ
Vừa mới được sinh ra

Ông tá hỏa khi nghe
Đó là Thiên vương lạ
Ông vội lập mưu kế
Để bảo vê ngai vàng

Lệnh thâm độc được ban
Vì đại vương nhỏ mọn:
“Trai hai tuổi trở xuống
Phải giết sạch, cấm tha” (*)

Vô tội bao hài nhi
Bị giết chết oan nghiệt
Bao người mẹ than khóc
Vì oan ức, thương con

Ngày nay vẫn vô vàn
Ác tâm trong xã hội
Biết bao trẻ vô tội
Chết vì ý tiểu nhân

Lạy Giêsu, Ngôi Con
Ngài sinh trong nghèo khổ
Đời con đầy nỗi sợ
Xin cứu độ, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 2:16

154

Comments are closed.