Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần – Lễ Chúa Thánh Thần

0

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần
Ga 20, 22

Bạn hãy tưởng tưởng mình là một trong các môn đệ vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Một số ngày qua rất đáng được chú ý, không chỉ bởi cái chết của Đức Giêsu, nhưng còn bởi sự thất bại ngoạn mục của chính bạn. Sau cả một thời gian dài ở với Đức Giêsu, chứng kiến Người thực hiện những phép lạ và nghe Người rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn đã bỏ mặc Người vào lúc Người lâm nguy. Bạn thậm chí còn không thể thức với Người khi Người cầu nguyện tại vườn Gethsemane!

Nhưng bây giờ Đức Giêsu đã sống lại và đang đứng ngay trước mắt bạn. Việc chiêm ngắm Người lần nữa, vẫn sống và vẫn mang những thương tích, đưa bạn lại những kỷ niệm này. Chắc hẳn, bạn sẽ khúm núm âm thầm chờ đợi Người quở trách bạn vì sự thiếu niềm tin của bạn. Nhưng không, thay vào đó, Người nói điều cuối cùng mà bạn đang mong đợi: Bình an cho anh em (Ga 20,19).

Không kết án, không giận dữ, thậm chí cả sự quở trách nhẹ nhàng cũng không. Chỉ hoàn toàn là lòng thương xót hiền dịu nhưng đầy sức mạnh. Người vẫn yêu thương bạn. Người vẫn trân trọng bạn. Tất cả những gì Người quan tâm là bạn tìm được sự bình an. Tâm hồn bạn mềm ra. Niềm vui tràn ngập trong bạn. Bạn muốn diễn tả lòng biết ơn và lời ca ngợi của bạn, nhưng bạn không biết phải diễn tả thế nào. Rồi, Đức Giêsu nói thêm điều ngoài sự mong đợi của bạn: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

Thiên Chúa vừa mới sai Đức Giêsu trở lại với bạn như một dấu hiệu của tình yêu và lòng thương xót của Người. Người đã sai Đức Giêsu để bạn có thể nhận ra tình yêu là thế nào và bạn cảm thấy ra sao. Và bây giờ Đức Giêsu đang sai bạn đi làm điều tương tự như thế, đúng không? Làm thế nào bạn có thể chứng tỏ cho mọi người thấy một tình yêu như thế? Làm sao bạn có thể trở nên giống Chúa Kitô? Bạn cảm thấy bối rối, Đức Giêsu đang thổi hơi vào bạn: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20,22).

Một lần nữa, tâm hồn bạn mềm ra. Nhưng lần này, cảm giác của bạn sẽ cá vị hơn. Chúa Thánh Thần đang đổ tràn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vào tâm hồn bạn. Đó là cách thức Người đang sai bạn ra đi: bạn được tha thứ, được tràn đầy tình yêu của Người và được trang bị để chia sẻ tình yêu đó.

Đức Giêsu cũng đang sai bạn đi, như Chúa Cha đã sai Người. Người đang thổi Thánh Thần của Người vào trong bạn, như Người đã làm cho các môn đệ của Người. Hãy nhận lấy sứ mạng của bạn hôm nay vào ngày lễ Ngũ Tuần trọng đại này. Hãy nhận lấy Thánh Thần.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến! Xin hãy làm cho con thành sứ giả của Chúa”

Theo the Word Among us
 Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.