Thơ: Cầu Mẹ ban ơn

0

CẦU MẸ BAN ƠN

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con sống lại linh hồn cho mau
Cầu xin Đức Mẹ thương yêu
Giúp con ái mộ những điều Thiên Cung
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Giúp con được tận hưởng dòng hồng ân
Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền
Giúp con yêu thích điều trên Thiên Đàng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Giúp con được thưởng Thiên Đàng phúc vinh
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Giúp con vững bước lữ hành trần gian
Cầu xin Đức Mẹ ban ơn
Giúp con hoán cải canh tân sớm chiều

TRẦM THIÊN THU
Sáng 23-7-2018

Comments are closed.