Thơ: Chúa đòi hỏi

0

CHÚA ĐÒI HỎI

[Niệm khúc Mk 6:8]

Chúa đòi hỏi phải làm chi
Hẳn ai cũng biết, có gì lạ đâu
Đó là phải biết thương nhau
Thương bằng hành động, chớ leo lẻo mồm!
Công bình, bác ái phải làm
Sống khiêm nhường, quý nghĩa nhân rạch ròi
Tuân hành theo ý Chúa Trời
Đó là mến Chúa, yêu người. Chẳng sai!
Yêu người mà cứ “ta đây”
Thế là nói phét, oan sai chi nào?
Chúa đòi hỏi phải thương yêu
Trước – sau chỉ có một điều mà thôi
Từ xa xưa đến muôn đời
Chúa muốn mọi người phải mến thương nhau

TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-7-2018

Comments are closed.