Thơ: Mẹ xót thương

0

MẸ XÓT THƯƠNG

Kính mừng Đức Mẹ đồng trinh
Cầu xin Từ Mẫu thương tình Việt Nam
Bao năm chinh chiến gian nan
Bao năm luân lạc vẫn oan trái nhiều
Hòa bình đích thực khát khao
Tháng ngày khắc khoải, sớm chiều đợi mong
Ước dân Việt hết long đong
Thoát cơn bĩ cực, vui mừng thái lai
Kính mừng Đức Mẹ trinh thai
Việt nhân từng Chuỗi Mân Côi bốn mùa
Kính dâng Thánh Mẫu nhân từ
Fátima lệnh sớm khuya nhớ hoài
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Cứu nguy Nước Việt thoát ngày tối tăm
Việt nhân dẫu đã lỡ lầm
Cầu xin Thiên Chúa vạn lần thứ tha!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 20-7-2018

Comments are closed.