Thơ: Con bò của Chúa

0

CON BÒ CỦA CHÚA
[Thánh sử Luca, lễ ngày 18-10]

Con Bò của Thiên Chúa
Đó là Thánh Lu-ca
Loan báo Ơn Cứu Độ
Tin Mừng Đức Kitô

Là “thầy thuốc yêu quý” (*)
Môn sinh của Phaolô
Mong cứu nhân độ thế
Bằng linh dược Giêsu

Con Bò của Thiên Chúa
Luôn lao động chuyên cần
Miệt mài, không ngơi nghỉ
Tha thiết Lời Phúc Âm

Xin cầu thay, nguyện giúp
Lạy Thánh sử Lu-ca
Để con luôn phục vụ
Vinh danh Đức Kitô

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh sử Luca – 2018

Comments are closed.

phone-icon