Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 13.9.2019

0

Suy niệm: 1 Tm 1,1-2.12-14

Bạn có thường xuyên dừng lại và hồi tưởng những tội lỗi trong quá khứ của mình, đặc biệt là những tội lỗi bạn đã thú nhận và để lại phía sau bạn không? Đây không phải là một vấn đề của việc làm mới lại quá khứ hoặc trừng phạt bản thân vì những tội lỗi từ nhiều năm trước. Không, chúng ta đang nói về việc nhìn lại cách Thiên Chúa đã biến đổi cuộc đời bạn như thế nào.

Hãy xem thí dụ của Phaolô trong bài đọc thứ nhất: Phaolô đã nói với bạn mình là Timôthê rằng: “Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn… và là con người ngạo ngược. Nhưng tôi đã được Thiên Chúa  xót thương… Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng” (1 Tm 1,13.14). Thay vì bối rối về con người mình từng là, Phaolô đã chọn tập trung vào sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa để biến đổi cuộc đời mình.

Ân sủng của Thiên Chúa cũng đầy tràn trong cuộc sống của bạn ngay cả khi đôi lúc bạn thấy khó khăn để nhận ra nó. Ngay bây giờ, bạn hãy dành một chút thời gian để nhìn lại và xác định một hoặc hai cách bạn đã lớn lên về tâm linh trong vài năm qua. Có lẽ bạn cảm thấy gần gũi hơn với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện của bạn. Đó là ân sủng của Chúa dành cho bạn. Có lẽ bạn có thể thấy những cách Chúa đã giúp bạn vượt qua sự tức giận, lười biếng hoặc kiêu hãnh. Đó là ân sủng của Chúa. Hoặc có thể bạn đã thấy dễ dàng hơn để chấp nhận một người đã từng làm bạn căng thẳng hoặc làm tổn thương bạn trong quá khứ. Đó cũng là ân sủng của Thiên Chúa. Thực tế, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng ân sủng của Thiên Chúa thật sự rất phong phú, mạnh mẽ, kiên trì và vô điều kiện.

Bài đọc hôm nay là một lời mời để ca ngợi và tạ ơn. Giống như Phaolô, bạn đã được “đối xử một cách thương xót” bằng ân sủng tràn đầy, không bao giờ cùng của Thiên Chúa (1 Tm 1,13). Do vậy, bạn hãy dành thời gian cầu nguyện của bạn ngày hôm nay để cám ơn Chúa vì tất cả những cách mà Người đã bao quanh bạn và nhấn chìm bạn trong ân sủng của Người. Sự lớn lên về tâm linh của bạn có thể dường như dần dần, thậm chí đôi khi rất chậm. Nhưng nó đang xảy ra. Khi bạn dành thời gian để cám ơn Chúa vì ân sủng của Người, tầm nhìn của bạn về công việc của Người trong bạn sẽ trở nên sắc nét và rõ ràng hơn. Bạn sẽ thấy bạn đã tiến bộ khá nhiều và những gì bạn thấy sẽ thúc đẩy bạn cộng tác với ân sủng của Chúa ngày càng trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì ân sủng dồi dào của Chúa trong cuộc đời con. Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng con hơn nữa với ân sủng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn nên giống Chúa!

Theo The Word Among Us [wau.or]
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.