Tại sao Đức Thánh Cha Phanxico đeo một thánh giá bằng bạc?

0

Truyền thống các giáo hoàng đeo một thánh giá trước ngực có lịch sử thú vị và mang tính biểu tượng tinh thần sâu sắc.

Đức Thánh Cha Phanxico, cùng các giám mục và hồng y, hàng ngày đều đeo một “thánh giá trước ngực” trên một dây chuyền vòng qua cổ. Nó là một truyền thống có tuổi đời nhiều thế kỷ và có tính biểu tượng tinh thần rất sâu sắc.

Theo James-Charles Noonan, Jr. trong quyển The Church Visible, thánh giá “ban đầu được xem như một nơi giữ gìn thánh tích của Thập giá Thật, khuyến khích các vị chức sắc cấp cao nhất của Giáo hội thực hành việc đeo thánh tích gần sát với tim, vì ý nghĩa trọng đại của thánh tích này.”

Trong suốt nhiều thế kỷ mỗi thánh giá đeo trước ngực đều có chứa một mẩu nhỏ của Thập giá Thật, nhưng truyền thống này không được thực hành ở mọi miền trên thế giới và vì thánh tích không phải luôn luôn dễ tìm được đúng nguồn gốc.

Thánh giá đeo trước ngực cũng mang tính biểu tượng cao, được thể hiện trong lời cầu nguyện của giám mục khi ngài đeo thánh giá, nhắc ngài nhớ đến cuộc Khổ nạn của Chúa Giê-su và sự hy sinh của các vị tử đạo.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin rủ lòng thương mà bảo vệ con khỏi mọi mưu chước của quân thù, bởi biểu tượng của Thập giá Rất Thánh của Người: và xin Người rủ lòng thương ban cho con, người tôi tớ bất xứng của Chúa, để khi con đeo Thập giá này trước ngực con cùng với thánh tích của các Thánh nhân của Người được giữ gìn trong đó, để con mãi mãi nhớ đến Cuộc Thương Khó, và sự vinh thắng của các Thánh Tử đạo.

Truyền thống này cũng nhắc các giám mục lời của Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Người, “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23).

Khi Đức Thánh Cha Phanxico được bầu chọn, ngài chọn thánh giá mà ngài đã đeo từ khi còn là giám mục ở Argentina.

Theo F.C. Ziegler Co., thánh giá của Đức Thánh Cha Phanxico được thiết kế bởi Antonio Vedele và được chế tác bởi nghệ nhân thủ công Guiseppe Albrizzi thuộc vùng Pavia, Ý. Thánh giá này thể hiện đầy ý nghĩa tượng trưng, như được giải thích trong website.

Những chi tiết của thánh giá được lấy nguồn gốc từ Tin mừng Thánh Lu-ca. Cụ thể là dụ ngôn người chăn chiên lành và con chiên lạc. Lu-ca đoạn 15:4-7 kể rằng, “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” 

Ở giữa trung tâm là hình ảnh của một người đại diện cho Chúa Giê-su, người Mục Tử Nhân lành, đã tìm được con chiên của mình và vác nó trên vai trong khi những con chiên khác theo sát Người. Trên đầu thập giá, chim bồ câu đại diện cho Chúa Thánh Thần từ Thiên Chúa Cha ngự xuống trên Chúa Con, giúp cho những ai đang bị lạc lối và ở trong bóng đêm, và mang đến cho họ một sự sống mới! Phong cách dùng đường kẻ với ngụ ý một biểu tượng cho kỷ nguyên hội thánh mới, một Giáo hội nghèo giữa những người nghèo, như Đức Thánh Cha Phanxico đã đề ra.

Trong khi thánh giá có thể nhìn giống như một mẫu trang sức đơn sơ, nhưng thánh giá mà Đức Thánh Cha Phanxico và các giám mục khác đeo là một sự nhắc nhớ mỗi ngày giúp các ngài chú tâm vào trách vụ đặc biệt của mình là dẫn đưa các linh hồn đến gần hơn với Đức Giê-su Ki-tô.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/9/2019]

Comments are closed.