Thơ: Tiếng nổ bất thường

0

[Niệm ý Ga 8:2-11]

Ðức Giê-su càng tốt lành, nhân hậu
Thì Ngài càng đại lượng và bao dung
Người phụ nữ tội ngoại tình rõ ràng
Tội đáng chết mà Ngài lại tha bổng

Còn loài người tội lỗi mà ngang bướng
Càng ảo tưởng và càng rõ tự kiêu
Miệng nói yêu mà giữ chẳng bao nhiêu
Thích chê bai, chỉ trích và kết án

Không bom đạn nhưng cuộc đời vẫn loạn
Những “tiếng nổ” còn hơn cả đạn bom
Mặc dù rằng không nhộn nhịp om sòm
Nhưng vẫn có bao nạn nhân phải chịu

Xin Chúa giúp nhận biết mình phận yếu
Mà ăn năn hối cải để được tha
Biết canh tân để thoát khỏi kiêu sa
Biết cảm thông và chân thành nâng đỡ

Nhờ như vậy mà được Chúa cứu độ
Bởi nhân đức cao nhất là yêu thương
Không yêu thương thì tất cả như không
Khi phán xét Chúa chỉ đòi bác ái [*]

Xin Chúa giúp nên khôn mà bớt dại
Đời có dại mới biết cố sống khôn
Phụ nữ kia dại rồi ắt khôn hơn
Vâng lời Chúa: “Trở về, thôi phạm tội”

TRẦM THIÊN THU
Đêm 27-03-2020
[*] Mt 25:31-46.

Comments are closed.