Mừng Bổn Mạng Chị Bề Trên Tổng Quyền (15.8)

0

Hôm nay ngày lễ Mẹ về trời
Em xin đại diện khắp nơi nơi
Chúc mừng Chị Tổng ngày Bổn mạng
Có Mẹ yêu thương suốt cuộc đời.

Mẹ là máng chuyển quá tuyệt vời
Ơn Chúa trao Mẹ chẳng khi ngơi
Xin Mẹ chuyển nhanh ơn Chúa xuống
Cho Chị khôn ngoan xử với đời.

Mẹ ơi! Gánh nặng Chị Tổng con
Đang vác trên vai đất Hội Dòng
Lòng người chai đá chưa chịu trả
Chị Tổng con đây phải đau lòng.

Bổn mạng của Chị Tổng hôm nay
Con tin rằng Mẹ sẽ ra tay
Bảo vệ Dòng con vì công lý
Cho chúng tiêu ma khỏi thế này.

Mẹ cầu cùng Chúa xuống muôn ơn
Cho Chị mạnh khỏe cả xác hồn
Can đảm tiến lên vì sự thật
Bênh vực chân lý dẫu hao mòn.

Chúc Chị luôn mãi mãi trẻ trung
Gian khó bao nhiêu vẫn coi thường
Bởi vì có Chúa luôn gìn giữ
Có Mẹ quan thầy mãi yêu thương.

Chúc Chị trong ngày lễ Quan Thầy
Niềm vui,hạnh phúc sẽ đong đầy
Em chúc Chị Tổng tươi trẻ mãi
Trong tình thương của Mẹ hôm nay.

Nt Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.