Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân – SN Chúa Nhật XX Thường Niên, năm A

0

Suy niệm: Is 56,1.6-7

Tất cả các bài đọc của ngày hôm nay đều nói với chúng ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người. Ngôn sứ Isaia nói về những người dân ngoại, chính họ sẽ được liên kết với Đức Chúa (Is 56,6). Thánh vịnh gia công bố rằng: “Ước gì chư cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa” (Tv 67,6). Chúa Giêsu ca ngợi lòng tin của người đàn bà xứ Canaan (Mt 15,28). Và Thánh Phaolô, vị tông đồ của các dân ngoại thì tuyên bố rằng Thiên Chúa muốn “tỏ lòng thương xót trên tất cả” (Rm 11,32).

Đối với người Do Thái trong bài đọc thứ nhất hôm nay, điều này hẳn thật khó chấp nhận. Họ vừa mới trở về từ cuộc lưu đày khi khám phá ra các dân ngoại đang sống trong thành thánh Giêrusalem của họ. Giao ước của họ cho họ biết rằng họ được đặt làm một dân thánh thiện được Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế, những người Dân Ngoại “ô uế” làm sao lại có thể đang sống trên vùng đất của họ được chứ? Họ quên rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn họ nhờ ân sủng của Người, không chỉ vì lợi ích của riêng họ, nhưng là để đem ánh sáng đến cho mọi dân nước.

Lời kêu gọi này càng trở nên rõ ràng hơn trong thời Giáo Hội sơ khai. Lúc đầu, tất cả những người theo Chúa Giêsu đều là người Do Thái. Nhưng khi Dân Ngoại tin vào Chúa, các Kitô hữu Do Thái bắt đầu hiểu rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa lớn hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Việc học để sống và làm việc cùng với những người Dân Ngoại không hề dễ dàng. Nhưng giống như chúng ta, họ đã phải để cho ân sủng của Thiên Chúa giúp họ để yêu thương nhau. Kết quả là thế nào? Một giáo hội đa dạng, xinh đẹp và đa dạng mà chúng ta biết ngày nay.

Chúa Giêsu muốn Giáo Hội của Người trở thành một ngôi nhà cầu nguyện cho tất cả các dân tộc để mọi người có thể thuộc về gia đình của Người. Người nhìn thấy những con người đang tìm kiếm niềm tin, ý nghĩa của cuộc sống và một chỗ để gặp gỡ Thiên Chúa. Người hãy chúng ta thu hút họ vào, và trở nên gương mặt yêu thương, chào đón của Giáo hội. Ước mong chúng ta luôn cởi mở với tất cả những ai đang tìm kiếm Chúa, và qua chúng ta, nguyện xin cho ân sủng của Chúa tuôn tràn cho toàn thế giới!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chỉ cho mọi người thấy tình yêu mà Chúa đã ban cho con”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https: https://wau.org/meditations/2020/08/16/174810/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.