Thơ: Có Phần của Chó

0

[Niệm ý Mt 15:21-28; Mc 7:24-30]

Chó con ở dưới gầm bàn
Cũng còn mảnh vụn làm phần ăn riêng
Phần to hay nhỏ vẫn nguyên
Hồng ân Thiên Chúa linh thiêng muôn đời
Đức tin mạnh mẽ, rạch ròi
Là điều cần thiết suốt đời phàm nhân
Chó con cũng vẫn có phần
Bao la Tình Chúa, hồng ân dạt dào

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.