Thơ: Lời mời gọi giữa đêm đông

0


Noel mời gọi mỗi người
Nhìn về lịch sử dòng đời nổi trôi
Belem ngày ấy xa vời
Hoang vu gió lạnh giữa trời tuyết sương
Đất trời kết nối yêu thương
Ngôi Hai Thiên Chúa đêm trường giáng sinh
Vì yêu nên đã hiến mình
Chẳng màng danh vọng vinh quang thế trần
Trở nên kiếp sống phàm nhân
Cứu nhân loại khỏi trầm luân kiếp người
Thông phần sự sống đời đời
Trở nên nghĩa tử Chúa trời từ đây
Con nhìn về biến cố này
Lặng suy tình Chúa hôm nay cao vời
Làm sao hiểu hết Chúa ơi
Ngôi Lời đã sống một đời hiến dâng
Một đời trọn tiếng xin vâng
Nên gương sống động âm vang mọi thời….

Nt. Maria Lại Thúy Vân (Mây Biếc)

Comments are closed.