Cùng nhau bước đi trên cùng một con đường

0

I. Bước đi hướng đến ngày kỷ niệm trọng đại

Toàn thế giới Kitô giáo đang đến gần một ngày kỷ niệm trọng đại. Vào năm 2025, chúng ta sẽ kỷ niệm 1700 năm Công Đồng đại kết đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, diễn ra tại Nicaea vào năm 325. Sự kiện quan trọng này chắc chắn cũng được đánh dấu bởi nhiều yếu tố lịch sử. Trong số này, trước tiên cần nhớ rằng Công Đồng đã được triệu tập bởi một hoàng đế, và chính xác hơn là bởi hoàng đế Constantine. Điều này chỉ có thể hiểu được khi xét đến bối cảnh lịch sử, cụ thể là thực tế là vào thời điểm đó, một cuộc tranh cãi bạo lực đã nổ ra trong thế giới Kitô giáo về việc làm thế nào để người Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa với đức tin. Trong cuộc tranh chấp này, hoàng đế nhận thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với dự án củng cố sự thống nhất của đế chế trên cơ sở thống nhất của đức tin Kitô giáo. Hoàng đế thấy trong sự chia rẽ của Giáo hội, trên hết là một vấn đề chính trị đang nổi lên, nhưng ông đủ tầm nhìn xa để hiểu rằng sự thống nhất của Giáo hội sẽ không đạt được thông qua chính trị, mà chỉ thông qua tôn giáo. Vì muốn thống nhất các phe đối lập, Hoàng đế Constantine đã triệu tập Công đồng đại kết đầu tiên tại thành phố Nicaea ở Tiểu Á, gần thủ phủ Constantinople do ông thành lập.

Trong bối cảnh lịch sử này, tầm quan trọng to lớn của Công Đồng đại kết đầu tiên càng được thể hiện rõ hơn. Nó bác bỏ mô hình của một thuyết độc thần triết học nghiêm ngặt được tuyên truyền bởi nhà thần học người Alexandria Arius, theo đó Đấng Kitô chỉ có thể là “Con của Thiên Chúa” theo một nghĩa không phù hợp, trái ngược với mô hình này với lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, “đồng bản thể với Chúa Cha ”. Kinh Tin Kính Nicene đã trở thành nền tảng của đức tin chung của Kitô giáo, vì Công Đồng Nicaea được tổ chức vào thời điểm mà Kitô giáo vẫn chưa bị chia rẽ bởi nhiều sự chia rẽ liên tiếp. Kinh Tin Kính của Công Đồng ngày nay vẫn hợp nhất tất cả các Giáo hội Kitô giáo và các cộng đồng giáo hội, và tầm quan trọng đại kết của nó là rất lớn. Trên thực tế, việc tái tổ chức đại kết về sự hiệp nhất của Giáo hội giả định có một thỏa thuận về các nội dung cốt yếu của đức tin, một thỏa thuận không chỉ giữa các Giáo hội và các cộng đồng giáo hội ngày nay, mà còn là một thỏa thuận với Giáo hội xưa và trên hết, với nguồn gốc của nó. Do đó, kỷ niệm 1700 năm của Công Đồng Nicaea sẽ là một dịp hữu hiệu để tưởng nhớ Công Đồng này trong sự hiệp thông đại kết và để phản ánh một cách mới mẻ về lời tuyên xưng đức tin Kitô học của nó.

II. Tính hợp lý như là một thách thức của đại kết

Công Đồng Nicaea cũng có liên quan lớn về mặt đại kết theo một quan điểm khác. Nó ghi lại cách các vấn đề gây tranh cãi được thảo luận và giải quyết theo cách đồng nhất trong một hội đồng trong Giáo hội. Từ đã chỉ ra điều này: “sinodo – công nghị” bao gồm các thuật ngữ tiếng Hy Lạp hodos (đường đi) và syn (với) và diễn tả việc đi cùng nhau trên một con đường. Theo nghĩa Kitô giáo, từ này biểu thị cuộc hành trình chung của những người tin vào Chúa Giê-su Kitô, Đấng đã tự mặc khải mình là “con đường”, và chính xác hơn là “con đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6). Do đó, Kitô giáo ban đầu được gọi là “con đường” và các người Kitô hữu là những người theo Đấng Kitô là Đường, được gọi là “thuộc về Con đường này” (Công vụ, 9, 2). Theo nghĩa này, thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng “Giáo Hội” là một cái tên “chỉ một cách thức chung”, còn giáo hội và công đồng là “từ đồng nghĩa” (Explicatio in Ps, 149). Từ “đồng nghĩa” do đó cũng cổ xưa và cơ bản như từ “Giáo Hội”.

Do đó, Công đồng Nicaea đánh dấu sự khởi đầu – có giá trị đối với Giáo hội hoàn vũ – của thể thức đồng nghị được áp dụng cho quá trình ra quyết định. Đây là một phát hiện khác có tầm quan trọng cơ bản theo quan điểm đại kết, được thể hiện qua hai tài liệu quan trọng gần đây: một vài năm trước, Ủy ban Đức tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội đã công bố nghiên cứu Giáo hội về Con đường dẫn đến một tầm nhìn chung, trong đó đề xuất một tầm nhìn đa phương và đại kết về bản chất, mục đích và sứ mệnh của Giáo hội. Trong nghiên cứu này, chúng ta đọc tuyên bố chung sau đây của Giáo hội học theo quan điểm đại kết: “Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, toàn thể Giáo hội là đồng nghị, ở mọi cấp độ của đời sống giáo hội: địa phương, khu vực và phổ quát. Mầu nhiệm về sự sống Ba Ngôi của Thiên Chúa được phản ánh qua phẩm chất của tính đồng nghị hay tính đồng nhất, và các cơ cấu của Giáo hội thể hiện phẩm chất này nhằm đem lại đời sống cộng đoàn như một cộng đoàn” (n. 53). Quan điểm này cũng được Ủy ban Thần học Quốc tế chia sẻ trong tài liệu Tính hợp đồng trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Bản văn vui mừng khẳng định rằng đối thoại đại kết đã tiến tới mức có thể nhận ra trong tính đồng nghị “một chiều kích mặc khải về bản chất của Giáo hội”, hội tụ hướng tới “ý niệm về Giáo hội như koinonia -Hiệp Thông, được hiện thực hóa trong mọi Giáo hội địa phương và trong mối quan hệ của nó với các Giáo hội khác, qua các cấu trúc cụ thể và các tiến trình công đồng”(n. 116).

III. Đồng ý lắng nghe Chúa Thánh Thần

Theo tinh thần đại kết này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thể hiện một cách mạnh mẽ rằng mình ủng hộ việc thúc đẩy các thủ tục thượng hội đồng trong Giáo hội Công giáo. Ngài xác tín rằng vững chắc đi theo con đường đồng nghị và đào sâu nó là “con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2015). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Đức Thánh Cha không quan tâm nhiều đến các cơ cấu và thể chế, cũng như về chiều kích tinh thần của tính đồng nghị, trong đó vai trò của Chúa Thánh Thần và sự lắng nghe chung của Ngài có tầm quan trọng cơ bản: “Chúng tôi lắng nghe, chúng tôi thảo luận theo nhóm, nhưng trên hết chúng ta chú ý đến những gì Thần Khí mách bảo ” (Hãy trở lại chiêm bao, tr. 97). Từ giọng tâm linh mạnh mẽ này, chúng ta cũng có thể hiểu được sự khác biệt giữa chủ nghĩa đồng nghị và dân chủ, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. Trong khi tiến trình dân chủ chủ yếu để xác định tính đa số, tính đồng nghị là một sự kiện thiêng liêng nhằm đạt được sự nhất trí bền vững và thuyết phục trên con đường phân định, xác tín đức tin và hậu quả là cách sống của cá nhân ki tô hữu và cộng đoàn Giáo hội. Do đó, Thượng hội đồng “không phải là một nghị viện, nơi thương lượng, thương lượng hoặc thỏa hiệp được sử dụng để đạt được một sự đồng thuận hoặc thỏa thuận chung, nhưng phương pháp duy nhất của Thượng hội đồng là mở cửa chính mình cho Chúa Thánh Thần, với lòng can đảm của các tông đồ, với sự khiêm nhường truyền giáo và lời cầu nguyện tin cậy; để ngài có thể hướng dẫn chúng ta ” (Lời giới thiệu về Thượng Hội đồng về gia đình, ngày 5 tháng 10 năm 2015).

Từ những điều vừa nói, có thể dễ dàng hiểu rằng đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, ưu tiên đào sâu ý tưởng về tính đồng nghị như một cấu trúc cơ bản và thiết yếu của Giáo hội Công giáo: “Trở thành Giáo hội là trở thành một cộng đoàn bước đi cùng với nhau. Có Thượng Hội Đồng chưa đủ, bạn phải là Thượng Hội Đồng. Giáo hội cần sự chia sẻ nội tâm mãnh liệt: đối thoại sôi nổi giữa các Mục Tử và giữa các Mục Tử và các tín hữu” (Diễn văn với các giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, ngày 5 tháng 7 năm 2019). Từ điều này, nó cũng bộc lộ rõ ​​ràng rằng tính đồng nghị không đối nghịch với cấu trúc phẩm trật của Giáo hội, mà là tính đồng nghị và thứ bậc đòi hỏi và thúc đẩy lẫn nhau. Tính cộng đồng, với tư cách là một chiều kích cấu thành của Giáo hội, do đó cung cấp cho chúng ta “khuôn khổ giải thích đầy đủ nhất để hiểu chính chức vụ phẩm trật”, theo nghĩa “những người thực thi quyền hành được gọi là thừa tác viên: bởi vì, theo nghĩa gốc của từ này, họ là những người nhỏ nhất trong tất cả ” (Diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng hội đồng Giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2015). Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, điều này cũng đúng và trên hết là đúng với bản thân quyền ưu tiên của Sứ Mạng Phêrô, có thể tìm thấy biểu hiện rõ ràng nhất của nó trong một Giáo hội đồng nghị: “Giáo hoàng không một mình, ở trên Giáo hội; nhưng bên trong nó là người được Rửa Tội trong số những người đã được Rửa tội và bên trong Hàng Giám Mục với tư cách là Giám mục trong số các Giám mục, được kêu gọi đồng thời – với tư cách là Người kế vị Tông đồ Phê rô – để lãnh đạo Giáo hội Rome, chủ trì tất cả các Giáo hội trong tình yêu thương ” (ibidem)

Do đó, chiều kích đại kết của tính đồng nghị trong Giáo hội cũng được thể hiện rõ ràng trong quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đối với Đức Thánh Cha, “việc xem xét cẩn thận xem nguyên tắc đồng nghị và sự phục vụ của đấng chủ tọa được thể hiện trong đời sống của Giáo hội như thế nào” thể hiện một đóng góp đáng kể vào việc hòa giải đại kết giữa các Giáo hội Kitô giáo (Diễn văn với phái đoàn đại kết của Tòa Thượng Phụ Constantinople, ngày 27 tháng 6 năm 2015). Những nỗ lực thần học và mục vụ nhằm xây dựng một Giáo hội đồng nghị có ảnh hưởng sâu sắc đến chủ nghĩa đại kết, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh với nguyên tắc cơ bản của đối thoại đại kết, bao gồm việc trao đổi các ân tứ, nhờ đó chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Cuộc trao đổi này chủ yếu liên quan đến việc chấp nhận những gì Chúa Thánh Thần đã gieo trong các Giáo hội khác “như một món quà cho chúng ta nữa”. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận thấy rằng những người Công giáo chúng ta, khi đối thoại với các anh em Chính thống giáo của mình, có cơ hội “học hỏi thêm điều gì đó về ý nghĩa của tính hợp tác giám mục và kinh nghiệm của họ về tính đồng nghị” (Evangelii gaudium, số 246). Vì điều này liên quan đến chủ đề trung tâm của cuộc đối thoại Công giáo – Chính thống, nên cần làm rõ hơn nữa chiều kích đại kết của tính đồng nghị trên cơ sở cuộc đối thoại quan trọng này.

1. Tính đồng nhất và tính ưu việt trong đối thoại Công giáo – Chính thống giáo

Trong cuộc đối thoại này, một bước quan trọng đã được thực hiện trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế được tổ chức tại Ravenna vào năm 2007, nơi tài liệu về các hệ quả của Giáo hội học và giáo luật về bản chất bí tích của Giáo hội đã được phê chuẩn. Sự hiệp thông trong Giáo hội, sự đồng nhất và quyền bính. Trong tài liệu này, các thuật ngữ “tính đồng nhất” và “thẩm quyền”, “tính đồng nghị” và “tính ưu việt” được làm rõ theo quan điểm thần học. Sau đó, cho thấy rằng tính đồng nghị và tính ưu việt được thực hiện ở ba cấp độ cơ bản của đời sống Giáo hội, nghĩa là, ở cấp địa phương, liên quan đến Giáo hội địa phương, ở cấp khu vực, liên quan đến các Giáo hội địa phương lân cận khác nhau được kết nối với nhau, và ở cấp độ phổ quát, liên quan đến Giáo hội, mở rộng ra toàn thế giới và bao gồm tất cả các Giáo hội địa phương. Trong một đoạn văn khác, nhấn mạnh rằng tính đồng nghị và tính nguyên sơ phụ thuộc lẫn nhau ở mọi cấp độ của đời sống Giáo hội, theo nghĩa là tính nguyên sơ phải luôn được hiểu và thực hiện trong khuôn khổ của tính đồng nghị và tính đồng nghị trong khuôn khổ của tính tối thượng. Điều này một cách cụ thể có nghĩa là phải có một người đứng đầu, một người lãnh đạo, hoặc một người lãnh đạo, ở tất cả các cấp: ở cấp địa phương, Giám mục là người bảo vệ giáo phận của mình đối với các linh mục và toàn thể Dân Thiên Chúa; ở cấp khu vực, đô thị là thủ phủ đối với các giám mục của tỉnh mình; ở cấp độ phổ quát, Giám mục của Rôma là người bảo trợ đối với vô số các Giáo hội địa phương, trong khi ở các Giáo hội Chính thống, Thượng phụ Đại kết của Constantinople cũng đóng một vai trò tương tự. Trong phần kết luận, văn kiện bày tỏ niềm tin tưởng của Ủy ban, tin tưởng rằng những suy tư được trình bày về chủ đề hiệp thông trong Giáo hội, sự đồng nhất và thẩm quyền của Giáo hội là “một tiến bộ tích cực và đáng kể trong cuộc đối thoại của chúng ta”, và là “một cơ sở vững chắc cho thảo luận trong tương lai về vấn đề quyền tối cao ở cấp độ phổ quát của Giáo hội ” (số 46).

Việc hai bên đối thoại lần đầu tiên có thể cùng nhau tuyên bố rằng Giáo hội được cấu trúc đồng nhất ở mọi cấp độ và do đó cũng ở cấp độ phổ quát, và giáo hội cần có một protos là một dấu mốc quan trọng trong đối thoại Công giáo-chính thống. Để bước đi đầy hứa hẹn này dẫn đến một tương lai vững chắc, mối quan hệ giữa tính đồng nghị và tính ưu việt sẽ phải được đào sâu hơn nữa trong cuộc đối thoại đại kết. Nó không phải là đạt được thỏa hiệp về mẫu số chung thấp nhất. Thay vào đó, những điểm mạnh tương ứng của hai cộng đồng Giáo hội phải được đặt ra, như nhóm công tác Chính thống – Công giáo thánh Ireneo đã nhấn mạnh trong nghiên cứu của mình. Về việc phục vụ cộng đồng: “Các Giáo hội phải cố gắng trên hết để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa tính đồng nghị và tính ưu việt ở tất cả các cấp độ của đời sống Giáo hội, qua việc củng cố các cơ cấu đồng nghị trong Giáo hội Công giáo và qua việc Giáo hội Chính thống chấp nhận một loại quyền tối cao nào đó trong sự hiệp thông thế giới của các Giáo hội ” (n. 17, 7).

2. Sự hòa giải đại kết giữa tính đồng nghị và tính ưu việt

Phải có tinh thần sẵn sàng học hỏi của cả hai phía. Một mặt, Giáo hội Công giáo phải nhận ra rằng trong đời sống của mình và trong các cơ cấu giáo hội của mình, Giáo hội chưa phát triển mức độ đồng nghị có thể có và cần thiết về mặt thần học, và rằng mối liên kết đáng tin cậy giữa nguyên tắc phẩm trật và cộng đồng đồng nghị nguyên tắc sẽ ủng hộ sự tiến bộ của đối thoại đại kết với chính thống. Việc củng cố tính đồng nghị chắc chắn phải được coi là đóng góp quan trọng nhất mà Giáo hội Công giáo có thể thực hiện trong việc công nhận quyền tối cao đại kết.

Đặc biệt, cần phải bắt kịp trình độ khu vực nào đó. Mức độ này được phát triển tốt trong các Giáo hội Chính thống giáo, khi các thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà họ đã có trong những thế kỷ đầu tiên và liên quan đến các quyết định quan trọng được đưa ra trong công đồng đại kết đầu tiên của Nicaea vào năm 325 và trong công đồng đại kết thứ tư của Chalcedon năm 451. Về vấn đề này, cũng nên nhắc lại Giáo luật 34 Tông đồ nổi tiếng, được Giáo hội nguyên thủy cả ở phương Đông và phương Tây công nhận, điều chỉnh mối quan hệ giữa các Giáo hội địa phương của một khu vực và được đặc trưng bởi một sự tế nhị. Cân bằng giữa tính đồng nghị và tính ưu việt: “Các giám mục của mỗi tỉnh, họ phải nhìn nhận người đứng đầu trong số họ, và coi người ấy là đầu của họ, và không làm gì quan trọng nếu không có sự đồng ý của người ấy; mỗi giám mục chỉ có thể làm những gì liên quan đến giáo phận của mình và các lãnh thổ phụ thuộc vào giáo phận đó. Nhưng cựu không thể làm gì nếu không có sự đồng ý của mọi người. Vì bằng cách này, sự hòa thuận sẽ thắng thế, và Thiên Chúa sẽ được ngợi khen bởi Chúa trong Chúa Thánh Thần.” Giáo hội Công giáo còn nhiều điều để phục hồi ở cấp độ khu vực của các tỉnh giáo hội và khu vực giáo hội, của các hội đồng và hội đồng giám mục cụ thể, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: “Chúng ta phải suy nghĩ để nhận ra nhiều hơn nữa, thông qua các cơ quan này, những đòi hỏi trung gian của tính tập thể, có lẽ tích hợp và cập nhật một số khía cạnh của trật tự Giáo hội cổ đại” (Diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2015).

Về phía các Giáo hội Chính thống, thay vào đó, chúng ta có thể mong đợi rằng, trong cuộc đối thoại đại kết, họ sẽ nhận ra rằng tính ưu việt ở cấp độ phổ quát không chỉ là khả thi và hợp pháp về mặt thần học mà còn cần thiết. Căng thẳng nội bộ Chính thống giáo, được đưa ra ánh sáng một cách đặc biệt rõ ràng vào dịp Đại hội đồng Crete năm 2016, nên làm cho chúng ta hiểu sự cần thiết phải xem xét một mục vụ hiệp nhất cũng ở cấp độ phổ quát của Giáo hội, rõ ràng không nên giới hạn ở vị trí ưu tiên danh dự đơn giản, nhưng nó cũng nên bao gồm các yếu tố pháp lý. Tính ưu việt như vậy sẽ không mâu thuẫn với giáo hội học Thánh Thể, nhưng sẽ tương thích với giáo hội này, như nhà thần học và chính thống giáo John D. Zizioulas thường nhắc lại.

3. Bản chất Thánh Thể của Tính đồng nhất và Tính nguyên thủy

Người Công giáo chúng ta coi quyền tối thượng của Giám mục Rôma như một món quà của Chúa ban cho Giáo hội của Ngài, và do đó, cũng như một của lễ cho toàn thể Kitô hữu trên con đường tái khám phá sự hiệp nhất và đời sống hiệp nhất. Để chứng minh điều này một cách đáng tin cậy, chúng ta nên nhấn mạnh thêm thực tế rằng quyền ưu tiên của Giám mục Rôma không chỉ đơn giản là một phụ lục pháp lý, ít hơn nhiều là một bổ sung bên ngoài cho Giáo hội học Thánh Thể, nhưng dựa trên nó một cách chính xác. Giáo hội, được quan niệm như một mạng lưới cộng đồng Thánh Thể trên toàn thế giới, cần một sự phục vụ đắc lực cho sự hiệp nhất ngay cả ở cấp độ phổ quát. Quyền ưu tiên của Giám mục Rôma, như Đức Bênêđictô XVI đã chỉ ra một cách rõ ràng, cuối cùng phải được hiểu chỉ bắt đầu từ Bí tích Thánh Thể, và chính xác hơn là tính ưu việt của tình yêu theo nghĩa Thánh Thể, một quyền ưu việt mà trong Giáo hội hướng tới một sự hiệp nhất có khả năng để thực hiện sự hiệp thông Thánh Thể và ngăn không cho một bàn thờ được đặt trên một bàn thờ khác.

Do đó, hiển nhiên là cả tính nguyên thủy và tính đồng nghị đều có bản chất Phụng vụ – Thánh Thể sâu xa. Việc Giáo hội với tư cách là thượng hội đồng sống trên tất cả nơi các Kitô hữu tụ họp để cử hành Bí tích Thánh Thể cho thấy rằng bản chất sâu xa nhất của Giáo hội với tư cách là thượng hội đồng là cú pháp Thánh Thể, như Ủy ban Thần học Quốc tế đã nhấn mạnh một cách đúng đắn: “Cuộc hành trình đồng nghị của Giáo hội nó. được Thánh Thể uốn nắn và nuôi dưỡng” (n. 47). Tính đồng nhất có nguồn gốc và đỉnh cao là sự tham dự tích cực và có ý thức vào cú pháp Thánh Thể và do đó thể hiện một chiều kích thiêng liêng cơ bản. Điều này vẫn còn rõ ràng ngày nay trong thực tế là các hội đồng nghị viện như hội đồng và hội đồng giám mục thường khai mạc với việc cử hành Thánh Thể và với việc đăng quang Phúc âm, như đã được quy định trong quá khứ, bởi các hội đồng của Toledo trong thế kỷ thứ 7 cho đến Lễ nghi Giám mục năm 1984.

Truyền thống đồng nghị của Kitô giáo bao gồm một di sản phong phú cần được phục hồi. Quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô để dành đại hội đồng thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 2022 cho chủ đề đồng nghị là một dấu hiệu hùng hồn: “Đối với một Giáo hội đồng nghị: hiệp thông, tham dự và truyền giáo”. Thượng hội đồng này sẽ không chỉ là một sự kiện quan trọng trong Giáo hội Công giáo, nhưng nó sẽ chứa đựng một thông điệp đại kết quan trọng, vì tính đồng nghị là một vấn đề cũng thúc đẩy chủ nghĩa đại kết, và thúc đẩy nó đi vào chiều sâu.

HDT

Comments are closed.

phone-icon