Một người mẹ có thể quên đứa con của mình không? – SN ngày 17.3.2021

0

Suy niệm: Is 49,8-15

Bài đọc 1 hôm nay chứa đựng nhiều hình ảnh đẹp nói lên tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là một thông điệp an ủi đối với chúng ta ngày nay cũng như đối với dân Israel thời đó, những người đã bị lưu đày khỏi quê hương của họ.

Những người Israel này cũng chính là những người đã cố giết tiên tri Giêrêmia. Họ cũng chính là những người đã phớt lờ những lời cảnh báo của Êdêkien để ăn năn, những người hy sinh cho các bụt thần, và những người thực hiện những bất công nghiêm trọng đối với người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tội lỗi của họ đã dẫn đến tình huống đáng tiếc của họ.

Và ở đây, Thiên Chúa, trong sự dịu dàng và thương xót của mình, hứa sẽ dẫn họ về nhà và chăm sóc họ trên đường đi. Ở dây Thiên Chúa so sánh mình với một người mẹ không bao giờ quên con mình.

Bởi vì trong tất cả những lần dân Israel lạc xa Thiên Chúa, bạn có thể tự hỏi: làm sao Ngài vẫn muốn giúp họ? Chúng ta có xu hướng đặt bản chất con người của mình lên Thiên Chúa và cho rằng Ngài sẽ hành động như chúng ta khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã sai trái – với sự tức giận, cay đắng, tự thương hại hoặc trả thù trong lòng. Nhưng Thiên Chúa không nghĩ hay hành động như vậy. Ngài sẽ không bị tổn thương nếu chúng ta phớt lờ Ngài. Ngài không có cảm giác trả thù hay hài lòng khi nhìn chúng ta đau khổ. Mối quan tâm lớn nhất của Ngài là hạnh phúc của chúng ta và Ngài luôn biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Như thánh vịnh hôm nay nói: “Chúa nhân từ đối với mọi người” (Tv 145,9). Không chỉ đối với các thánh, mà còn đối với những loại tội nhân tồi tệ nhất. Ngài không quên ai. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho họ và đưa họ trở về nhà với mình.

Cũng vậy với bạn! Vì vậy, hãy ghi nhớ sứ điệp cứu chuộc ngày hôm nay. Hãy tìm kiếm các ơn lành của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể thấy những cách mà Ngài đang cố gắng kéo bạn đến gần Ngài hơn không? Ngay cả khi bạn phạm tội, hãy nhớ rằng Ngài là Cha yêu thương bạn và muốn đặt bạn trên con đường hướng tới sự chữa lành và bình an. Lòng nhân hậu của Ngài luôn tràn đầy!

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì lòng thương xót không cùng và lời hứa về sự cứu rỗi của con!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.