Thơ: Sống nghèo như Giêsu

0

Vào trần gian Chúa chọn đường nghèo khó
Đến gia đình không khá giả phong lưu
Để sinh ra trong hang của Chiên Cừu
Không khăn áo che thân nằm máng cỏ.

Rồi lớn lên trong cuộc đời nghèo khó
Sống đạm bạc trong xưởng mộc Giuse
Không rong chơi với những đám bạn bè
Chỉ phụ giúp Cha nuôi làm kiếm sống.

Đây tấm gương ôi vô cùng sống động
Chúa sống nghèo để con được giầu sang
Chúa chấp nhận một cái chết phũ phàng
Sinh trần trụi chết treo thân trần trụi.

Cho con biết con là thân cát bụi
Thân mỏng giòn và yếu đuối vô phương
Cậy dựa vào lòng bác ái yêu thương
Nơi Thiên Chúa chính Ngài ban sức mạnh.

Cho con biết khiêm nhường vui chấp nhận
Sự khó nghèo để biết sống cảm thông
Luôn dấn thân và phục vụ hết lòng
Trong tinh thần yêu thương và phó thác.

Nt. Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.