“Họ đã xúc phạm Người” – SN Chúa Nhật XIV TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 6,1-6

Những người dân ở làng quê Nazarét của Chúa Giêsu đang phân vân. Khi đã nghe Chúa Giêsu rao giảng và đã chứng kiến những việc chữa lành và giải thoát của Người, họ phải lựa chọn. Liệu họ có để cho sự kinh ngạc của mình dẫn họ tới sự tin tưởng và chấp nhận Chúa Giêsu? Hay họ sẽ phản ứng lại bằng sự cứng lòng tin, sự nghi ngờ và từ chối?

Thánh Máccô cho chúng ta biết cách mà những người Nazarét đã trả lời: họ “đã xúc phạm” Chúa Giêsu (Mc 6,3). Từ Hy Lạp eskandalizonto mà Thánh sử đã dùng, cũng có thể được hiểu theo nghĩa là họ “quay lưng lại” hoặc đã “bị sốc” bởi Chúa Giêsu. Đó là những từ khá gay gắt, nhưng dường như chúng phù hợp với tình huống đó. Sự đáp trả của những người dân làng của Chúa Giêsu thì quá tiêu cực đến nỗi Chúa Giêsu phải “ngạc nhiên” về sự thiếu lòng tin của họ (Mc 6,6).

Câu chuyện trở về quê Nazarét của Chúa Giêsu có thể dẫn chúng ta đến sự tự vấn/xét mình của chính chúng ta. Chúng ta sẽ chấp nhận Chúa Giêsu và thánh ý của Người dành cho chúng ta hiện nay chứ? Hay chúng ta sẽ xúc phạm Chúa và ngoảnh đi chỗ khác?

Đây không phải là vấn đề chỉ đặt ra một lần là xong, nhưng chúng ta phải đối diện với vô số những tình huống mà chúng ta thấy mình phải đắn đo suy nghĩ. Tôi có nên tha thứ cho lời nhận xét vô tình nhưng gây tổn thương của một thành viên trong gia đình tôi không? Tôi có thể dành một chút thời gian rảnh của tôi để giúp đỡ một người hàng xóm đang gặp khó khăn không? Tôi sẽ nói không với những suy nghĩ khắt khe, chỉ trích đang nảy sinh trong lòng tôi khi tôi đọc tin tức trong ngày không? Hết lần này đến lần khác, Chúa Giêsu đang đứng trước chúng ta như Người đã từng đứng trước những người dân làng Nazarét, Người đang xin chúng ta chấp nhận Người và lời của Người.

Hôm nay, cùng với hàng triệu các tín hữu khác trên khắp thế giới, bạn sẽ tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô khi bạn đọc Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ. Hãy làm điều này như một cơ hội mới để đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giêsu. Bạn cũng hãy thực hiện nó như một khoảnh khắc của ân sủng khi bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn duy trì quyết định của bạn để sống cho Chúa Kitô trong tuần tới. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để lãnh nhận Chúa Giêsu khi Rước Lễ, hãy chứng thực việc tuyên xưng lòng tin và phó thác với lời “Amen” đầy xác tín/vững vàng, tin tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Ngài. Trong tuần này, xin giúp con bước theo Chúa sát hơn nữa”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/7/04/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương 

Comments are closed.