Thơ: Ngọc Diệu Kỳ

0
[Niệm ý Mt 13:44-46]
Thấy gì quý báu thì mơ
Rồi tìm mọi cách để mua lấy liền
Thứ cần có thể là tiền
Nhưng không quý nhất, chưa cần nhất đâu
Chuyện cần là chuyện đời sau
Bởi vì quý giá hơn nhiều đời nay
Nước Trời là ngọc quý đây
Chỉ an tâm lúc trong tay mình rồi
Phải luôn chiến đấu không ngơi
Lơ là một chút thì đời gặp nguy
Nước Trời là ngọc diệu kỳ
Quyết tâm mua suốt bốn mùa trần gian
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Giúp con yêu quý điều trên Thiên Đàng
TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon