Kính gửi dân thánh là những anh chị em tín hữu trong Đức Kitô – SN ngày 1.9.2021

0

Suy niệm: Col 1, 1-8

Thánh thiện trung thành! Có vẻ như người Côlôsê đang làm tốt. Giống như chúng ta, họ đã được rửa tội và đang cố gắng hết sức để sống như những môn đồ trong một thế giới trần tục. Họ cũng đang cố gắng hướng tới một nền văn hóa nhấn mạnh vào sức mạnh siêu nhiên và sự hy sinh tột độ. Và phần lớn, họ đã thành công. Nhưng phần còn lại của bức thư của Phaolô cho thấy họ cũng có chia sẻ những vấn đề.

Vậy có phải Phaolô làm ngơ trước những điểm yếu của họ không? Không phải thế. Trên thực tế, ngài dành phần đầu tiên của lá thư để nhắc nhở họ Đức Kitô là ai – Đấng mà Phaolô nói rằng họ “ở trong” (Col 1, 2). Đức Kitô này là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”, Đấng nắm giữ mọi tạo vật lại với nhau (1, 15. 17). Phaolô tiếp tục cho thấy rằng các thực hành và niềm tin của người ngoại giáo chỉ là hình bóng. Chúa Giêsu mới là sự đầy đủ, là thực tại (1, 19; 2, 17).

Phaolô có thể gọi họ là thánh thiện và trung tín vì một lý do rõ ràng: “Đức Kitô ở trong anh em, là niềm hy vọng cho sự vinh hiển” (Col 1, 27). Chúa Giêsu, Đấng thánh thiện và trung tín đã sống trong họ. Bất chấp những cuộc đấu tranh của họ với tội lỗi, sự hiểu biết chưa đầy đủ và nhu cầu lớn lên trong tình yêu thương của họ, Chúa Giêsu vẫn hoạt động trong họ. Bằng quyền năng của Thánh Thần, Ngài đã làm cho họ trở nên thánh thiện và giúp họ trung thành. Nếu họ hợp tác với Thánh Thần, cuộc sống của họ sẽ phản ánh ân sủng mà họ đã nhận được.

Trong tháng này, các bài viết của chúng ta tập trung vào điều bí ẩn này – Thiên Chúa toàn thánh ngự trong “bình sành” giống như chúng ta (2Cor 4, 7). Nếu chúng ta bằng lòng, Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta trở nên thánh thiện và trung thành. Hãy dành vài phút với Ngài mỗi ngày để cầu nguyện. Hãy ngạc nhiên rằng Đấng đã hình thành vũ trụ sống trong tâm hồn chúng ta. Và chúng ta hãy nhường nhịn Ngài bằng cách trung thành với những nhiệm vụ trước mắt và bằng cách yêu thương những người mà Ngài đã đặt trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Chúa ngày hôm nay.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.