Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con – SN ngày 13.9.2021

0

Suy niệm: Lc 7, 1-10

Đây là một câu chuyện về niềm tin vĩ đại. Nhưng nó cũng liên quan đến những người khác và với Thiên Chúa, với sự khiêm tốn. Hãy xem xét mối quan hệ giữa viên sĩ quan La Mã và người hầu của ông ta. Bởi vì sự khác biệt về địa vị và quyền lực của họ, sẽ rất dễ dàng cho viên sĩ quan đối xử với người hầu của mình bằng sự thờ ơ, thậm chí là khinh thường. Nhưng dường như ông ta rất quan tâm đến người này và xem anh ta như một người đồng loại đáng được tôn trọng và thương xót. Cần phải có sự khiêm tốn để làm được điều đó, và người lính này dường như đã có được điều đó.

Sau đó là mối quan hệ giữa các trưởng lão Do Thái và các viên sĩ quan. Người Do Thái phẫn nộ với hầu hết những người chiếm đóng La Mã, và quan hệ giữa hai nhóm thường căng thẳng. Nhưng ở đây, người Do Thái mô tả viên sĩ quan một cách tử tế, như một người tốt, người thậm chí đã xây dựng một hội đường Do Thái cho họ. Sự chú ý của viên sĩ quan đối với nhu cầu của người dân có lẽ là bất thường vào thời điểm đó – cũng khác thường như sự tôn trọng khiêm tốn của người Do Thái đối với ông ta.

Cuối cùng, đó là sự khiêm tốn mà viên sĩ quan thể hiện đối với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong thông điệp của ông ấy rằng ông hiểu tầm quan trọng của việc phục tùng chính quyền. Dù chưa từng gặp Chúa Giêsu, nhưng bằng cách nào đó, ông đã hiểu được rằng uy quyền trên trời và quyền lực của nhà truyền giáo khiêm tốn này vượt xa ảnh hưởng của chính ông ở trần gian.

Chúng ta có xu hướng nghĩ về sự khiêm tốn như một điều gì đó tích cực nhưng không đặc biệt vui vẻ, như ăn một món sà lách nhạt nhẽo chỉ vì nó tốt cho chúng ta. Nhưng cuộc sống của nhân vật viên sĩ quan cho chúng ta thấy sự khiêm nhường có thể làm cho các mối quan hệ của chúng ta trở nên phong phú, viên mãn và đẹp lòng Chúa như thế nào.

Thay vì tập trung vào bên trong, vào tầm quan trọng của bản thân, viên sĩ quan lại tập trung ra bên ngoài. Ông ấy đã giúp đỡ những người xung quanh mình, ngay cả những người có địa vị và hoàn cảnh xã hội khác. Và kết quả là, ông ta đã giành được sự tôn trọng của những người đáng lẽ phải gọi ông ta là kẻ thù của họ. Cách tiếp cận khiêm tốn của ông đối với Chúa Giêsu cũng chân thật đến nỗi Chúa Giêsu “kinh ngạc” về đức tin của ông và chữa lành ngay cho tôi tớ của ông (Lc 7, 9). Đó là một bài học mà khi kết hợp sự khiêm nhường vào tình yêu thương đối với Thiên Chúa và người lân cận, chúng ta cũng sẽ gặt hái được những phúc lành.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu thương với lòng khiêm nhường. Chớ gì con đừng bao giờ đánh giá người khác kém quan trọng hơn mình.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon