Thơ: DÂNG ĐỜI

0

Xin dâng Chúa những ước mơ
Ưu tư khát vọng vẫn chưa vuông tròn
Xin dâng Chúa những lo toan
Khiến con lo sợ ngày đêm không ngừng
Xin dâng Chúa những đa mang
Dọc theo những bước lang thang giữa đời
Xin dâng Chúa những nụ cười
Mỗi khi con được niềm vui ngọt ngào
Xin dâng Chúa giọt lệ sầu
Mỗi khi con chịu khổ đau, muộn phiền
Xin dâng Chúa những nỗi niềm
Miên man suốt những tháng năm cuộc đời
Con xin cảm tạ Tình Ngài
Vẫn luôn thương xót một người như con
Con xin lỗi Chúa thành tâm
Vui, buồn, sướng, khổ: Hồng ân của Ngài
Con xin lời lãi Chúa thôi [1]
Và tin tưởng Chúa trông coi, quan phòng [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 16:26.
[2] Mt 6:25 & 31; Lc 12:22.

Comments are closed.

phone-icon