Thơ: TẦM NHÌN – CÁCH HIỂU

0
TẦM NHÌN – CÁCH HIỂU.jpg
TẦM NHÌN – CÁCH HIỂU
[Niệm ý Mc 8:27-35 ≈ Mt 16:21-28; Lc 9:23-27]
Mỗi người một cách nhìn
Mỗi người một cách hiểu
Chín người mà mười kiểu
Người này khác người kia

Tầm nhìn gần hoặc xa
Tạo khác nhau cách hiểu
Có thể là kỳ diệu
Có thể là bình thường

Mỗi người một con đường
Mỗi người một định hướng
Có người thích tĩnh lặng
Có người khoái ồn ào

Ý Thiên Chúa cao siêu
Khác hẳn ý nhân loại
Phàm nhân luôn ngây dại
Suy diễn theo ý mình

Khổ đau để hy sinh
Có giá trị cao cả
Phê-rô không hiểu ý
Nên bảo Chúa dừng chân

Ngài thẳng thắn mắng liền
Vì ý tưởng thiển cận
Còn ý Chúa khác hẳn
Loài người chẳng hiểu đâu

Lạy Thiên Chúa tối cao
Cúi xin Ngài soi sáng
Để chúng con biết sống
Theo đúng Thánh Ý Ngài

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.

phone-icon