Tuần tam nhật mừng Thánh nữ Têrêsa Hài đồng – Ngày 1

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng

Ngày thứ I: TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG”

Lời Chúa:

Lòng con chẳng dám tự cao, 
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi ! 
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, 
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu; 
hồn con, con vẫn trước sau 
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. 
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, 
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, 
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
(Tv. 131,1-3)

Bạn thân mến,
Thiên Chúa thích làm cho mọi người trên thế giới biết cách thực thi hoàn hảo “TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG” của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Sống hồn nhiên và trong sạch trong tinh thần này. Thánh nữ tỏ ra đích thực là một vị tôn sư (Đức Pio XI).

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Giữa một thế giới tràn đầy những bon chen, lợi lộc, danh vọng, xin cho con biết phân định chọn lựa sống con đường thơ ấu thiêng liêng, để an bình như trẻ thơ, phó thác đời mình trong bàn tay dẫn dắt của Chúa. Amen

Comments are closed.

phone-icon